Proeftuin voor de digitale samenleving

Nieuws | de redactie
5 september 2016 | Op alle jaaropeningen zal het vandaag klinken uit de monden van de collegevoorzitters. Nederland moet een gidsland worden in het gebruik van digitale technologie. “Door nú te investeren in kennis, zal Nederland de komende tien jaar een toonaangevende plek op de digitale wereldkaart kunnen veroveren.”

VSNU-voorman Karl Dittrich ziet een belangrijke rol voor de universiteiten weggelegd in “misschien wel de belangrijkste transitie van deze tijd.” Nederland moet een gidsland én proeftuin worden voor digitale ontwikkelingen die aansluiten bij de behoeften van individuele mensen en van samenlevingen als geheel. De gezamenlijke Nederlandse universiteiten hebben de ambitie om Nederland een nieuw en aansprekend internationaal profiel te geven.

Voortzetting van de Wetenschapsagenda

Volgens de universiteiten ontstaat wereldwijd grote behoefte aan antwoorden op uitdagingen rond de opkomst van nieuwe technologie. Digitalisering verandert elk aspect van samenlevingen ingrijpend: van onderwijs tot gezondheidszorg, van transport tot woningbouw, van landbouw tot industrie, van infrastructuur tot democratische rechtsstaat, van dienstverlening tot media en entertainment.

Het plan vloeit logisch voort uit de Nationale Wetenschapsagenda, die afgelopen jaar ontstond uit een maatschappelijke dialoog. Veel ogenschijnlijk losse vragen uit die agenda kunnen worden gezien als onderdeel van die ene centrale vraag: hoe om te gaan met de mogelijkheden die digitalisering biedt? Het is een vraag die relevant is binnen alle wetenschappelijke disciplines.

Dittrich: “Meer dan in andere landen weten onze onderzoekers bovendien de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines en instituten over te steken. Dat zijn eigenschappen die voor zo’n breed onderzoeksthema essentieel zijn.”

Bundeling van onderzoek

De universiteiten willen in gesprek met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid om het initiatief verder vorm te geven. De ambitie sluit aan bij de oproep van VNO-NCW in ‘NL Next Level’ om substantieel in digitalisering te investeren. Duidelijk is dat universiteiten veel bestaand onderzoek gaan bundelen en coördineren.

Er zullen gerichte, substantiële stimulansen moeten komen voor onderzoeksprogramma’s, waarin veel relevante disciplines samenwerken. Het aantrekken en opleiden van nieuw wetenschappelijk talent in digitale wetenschappen is cruciaal, net als het uitbouwen en versterken van de technologische- en laboratoriuminfrastructuur die hiervoor nodig is. Doelstelling van de VSNU is uiteindelijk er voor zorgen dat “Nederland over tien jaar op de wereldkaart staat als pionier in mensgerichte informatietechnologie.”

U leest de gehele notitie van de VSNU hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK