Bedrijven en instellingen geven meer uit aan R&D

Nieuws | de redactie
24 oktober 2016 | Bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 samen ruim 13,6 miljard euro uit aan R&D. Dat is 3 procent meer dan het jaar ervoor. De uitgaven aan R&D stijgen al enkele jaren licht. Het HO geeft het meeste geld uit aan medisch onderzoek, meldt het CBS.

De R&D-uitgaven waren vorig jaar goed voor ongeveer 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat percentage ligt vrijwel even hoog als voorgaande jaren. Bedrijven gaven met 7,5 miljard euro het meeste geld uit aan R&D. Publieke onderzoeksinstellingen gaven samen ruim 1,6 miljard euro uit aan R&D, het hoger onderwijs bijna 4,4 miljard euro.

Technischer van aard

Het grootste deel van de R&D-uitgaven bij bedrijven, 57 procent, wordt gedaan door de sector industrie. R&D is in de industrie technischer van aard. Uitgaven aan apparatuur en laboratoria zijn hoger dan bij diensten. Dienstverleners zijn goed voor 37 procent van de R&D-uitgaven van bedrijven.

R&D-uitgaven bij bedrijven waren in 2015 voornamelijk gericht op toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (90 procent). Zo’n 10 procent van de uitgaven ging naar fundamenteel onderzoek. Dit soort onderzoek is gericht op de vergroting van wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld het zoeken naar een allesomvattende theorie in de natuurkunde of het ontrafelen van biologische mechanismen. Toegepast onderzoek richt zich op het maken van (nieuwe) producten of medicijnen of bijvoorbeeld naar de reductie van CO2-uitstoot.

Fundamenteel onderzoek

Publieke researchinstellingen geven relatief veel meer uit aan fundamenteel onderzoek dan bedrijven, namelijk 25 procent, maar nog steeds gaat het leeuwendeel (75 procent) naar toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Bijna 80 procent van alle bedrijfsuitgaven aan R&D wordt gedaan op het gebied van technische wetenschappen (zoals bouwkunde, technische natuurkunde en werktuigbouwkunde) en natuurwetenschappen (zoals biologie, sterrenkunde, wiskunde en informatica).

De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen hebben bij publieke onderzoeksinstellingen een minder groot aandeel: 52 procent van de R&D-uitgaven van publieke onderzoeksinstellingen gaat naar deze disciplines. Zij geven relatief meer dan bedrijven uit aan medisch onderzoek (17 procent), landbouwonderzoek (17 procent) en onderzoek op het gebied van sociale wetenschap (12 procent).

Het hoger onderwijs geeft het meest uit aan medische wetenschap: 32 procent, gevolgd door sociale wetenschappen als economie, sociologie en psychologie (20 procent). De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen zijn binnen het hoger onderwijs samen goed voor ruim 34 procent van de uitgaven.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK