MKB en Twents HO bundelen krachten

Nieuws | de redactie
3 oktober 2016 | Saxion en de UTwente gaan hun faciliteiten beschikbaar stellen aan vier hightechbedrijven. Doel is de productiemogelijkheden van microfluïdische systemen te vergroten om zo nieuwe toepassingen als de micropipet en micronaald te ontwikkelen.

Universiteit Twente en Saxion kennen een hoogwaardige infrastructuur op het gebied van micro- en nanotechnologie. Zo beschikt het MESA+ NanoLab beschikt over faciliteiten voor ontwikkeling, prototypes en kleinschalige productie, waarvan diverse hightechbedrijven gebruik kunnen maken. Voor zogeheten back-end-activiteiten, zoals het testen van wafers en testen/sorteren van chips, zijn de faciliteiten van High Tech Factory (HTF) op de universiteitscampus beschikbaar.

Snel opschalen met hulp van kennisinstellingen

Voor veel innovatieve hightechbedrijven geldt dat ze hun productie binnen enkele jaren moeten opschalen. Ze willen deze processen graag vormgeven in een omgeving waar ze apparatuur, bijbehorende staf en services (onderhoud, beheer) kunnen delen, om stabiel en kostenefficiënt te kunnen produceren. Een pilot line facility stelt hen in staat om de stap te zetten naar een industriële productie van een microfluïdische chip of device.

Zes partijen gaan binnen de proeftuin nauw samenwerken om aan die vraag tegemoet te komen en de bestaande infrastructuur te versterken. Ze ontwikkelen binnen High Tech Factory een slimme scale up facility voor microfluïdische devices.

Bij het initiatief zijn vier bedrijven in de micro- en nanotechnologie betrokken: Micronit Microtechnologies, U-Needle, SmartTip (alle drie gevestigd in High Tech Factory) en Bronkhorst High-Tech (dat al gebruikt maakt van het NanoLab). De nieuwe voorziening verbetert de mogelijkheden om capaciteit voor productietechnologie en -processen te delen. Bedrijven kunnen daardoor meer grootschalig gaan produceren, snel klantspecifieke demonstrators realiseren en meer kennis uitwisselen.

Micronaald voor insulinetoediening 

De doorontwikkeling van High Tech Factory is onderdeel van de Proeftuin Microfluïdische Systemen. De vier bedrijven werken daarin aan toepassingsmogelijkheden van innovatieve microfluïdische technologie. Ze ontwikkelen concrete demonstrators, die zowel de toegevoegde waarde als de schaalbaarheid zichtbaar moeten maken.

Het gaat om de volgende bedrijven en toepassingen:

U-Needle: innovatieve micronaald voor intradermale toediening van insuline
Micronit Microtechnologies: een scherpe micropipet ter vervanging van de huidige glas getrokken capillairen, bedoeld voor single cell handling, DNA-onderzoek en IVF (In Vitro Fertilisatie).
SmartTip: een nanopipet (Fluid FM probe) voor o.a. 3D printen van metaal op micrometerschaal en elektroporatie voor transport van stoffen in een cel.
Bronkhorst High-Tech: een microfluïdisch sensorsysteem voor de meting van verbrandingswaarde van aardgas, LNG, biogas en mengsels daarvan.

De Proeftuin Microfluïdische Systemen wordt ondersteund met een bijdrage uit het subsidieprogramma OP Oost 2014-2020. Hierin zetten de provincies Overijssel en Gelderland de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in voor het stimuleren van innovatie en koolstofarme economie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK