Opstand in GroenLinks tegen leenstelsel

Nieuws | de redactie
17 oktober 2016 | “Nog afgezien van de schadelijke uitwerking van het leenstelsel achten indieners het principieel onjuist en onwenselijk dat een individu voor onderwijs moet lenen en zijn of haar werkzame leven met een forse schuld start.” De Amsterdamse fractievoorzitter van GroenLinks wil een einde aan het leenstelsel.

In een amendement voor het GroenLinks-verkiezingscongres op 17 december heeft de Amsterdamse fractievoorzitter Rutger Groot Wassink samen met de voorzitter van de Woonbond, Ronald Paping, de oproep gedaan om te stoppen met het leenstelsel. Om tijdens het congres in behandeling genomen te worden, moet een amendement door vijftien leden worden ondertekend. Er was tot 5 oktober de mogelijkheid om amendementen in te dienen.

Kwalijk

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat wel dat de ongelijkheid moet worden tegen gegaan in het (hoger) onderwijs, maar er staat niets vermeld over het leenstelsel. Tijdens de presentatie van het programma in een afgeladen Melkweg in Amsterdam werd de lijsttrekker van GroenLinks nog wel bevraagd over het leenstelsel. Klaver zei dat studenten niet bevreesd hoeven te zijn om te gaan lenen. Hij vond het dan ook ‘kwalijk’ dat de minister dit nog onvoldoende over het voetlicht bracht.

Naar aanleiding van berichtgeving van ScienceGuide over de presentatie van het verkiezingsprogramma kondigde Rutger Groot Wassink op Twitter al aan een amendement over het leenstelsel in te gaan dienen. 

Inmiddels hebben Groot Wassink en Ronald Paping een aantal amendementen opgesteld. Een van de voorstellen is om onder het kopje hoger onderwijs een nieuw punt in te voegen. Dat punt luidt als volgt. “Het leenstelsel dient te worden vervangen door een systeem dat alle kinderen die dat kunnen en willen in staat stelt te studeren, zonder dat zij het daartoe benodigde bedrag dienen te lenen.”

Ongelijkheid verkleinen

In de toelichting leggen Groot Wassink en zijn mede indiener uit waarom hij deze toevoeging in het programma wil. “Onderwijs moet ongelijkheid verkleinen, niet vergroten, zo staat terecht in het conceptprogramma. De eerste onderzoeken naar de effecten van het leenstelsel laten zien dat de toegankelijkheid van het onderwijs voor de laagste inkomensgroepen is verminderd.

“In niet misverstane woorden zetten de indieners uiteen waarom zij ten principale tegen het leenstelsel zijn. “Nog afgezien van de schadelijke uitwerking van het leenstelsel achten indieners het principieel onjuist en onwenselijk dat een individu voor onderwijs moet lenen en zijn of haar werkzame leven met een forse schuld start (zelfs gezien de relatief gunstige leenvoorwaarden).”

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK