Tussen romantiseren en demoniseren

Nieuws | de redactie
31 oktober 2016 | Hoe verhouden inwoners zich tot de diversiteit in Rotterdam? Tina Rahimy gaat als lector Sociaal werk in de superdiverse stad op zoek naar het antwoord op die vraag. “We hebben een taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden.”

Politieke idealen en beleidsmatig denken beïnvloeden de wijze waarop de Hogeschool Rotterdam? nieuwe professionals voorbereidt op de toekomstige stad. Politiek-filosoof Tina Rahimy stelt dat er twee dominante denkbeelden de discussie over diversiteit beheersen. Die manieren brengen het gesprek over diversiteit volgens Rahimy niet verder.

Tolerantie uit desinteresse

“Kortgezegd zijn er twee houdingen die ik romantiseren en demoniseren noem. Romantiseren is de blijgeestige houding waarbij we juist gladde taal gebruiken om problemen te verbloemen, bijvoorbeeld in een succesverhaal over armoedebestrijding. Dit is een vorm van tolerantie die in de praktijk uitdraait op veredelde desinteresse. Demoniseren is een negatieve houding, waarbij er een hopeloos verhaal wordt verteld en verschillen onoverbrugbaar worden gemaakt, dat vertaalt zich in etnisch en raciaal profileren maar ook in het typeren van wijken als getto’s of spreken over ‘zwarte scholen’”.

Studenten, docenten en professionals hebben volgens Rahimy weinig baat bij deze manier van praten. “We hebben taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden. Tegelijkertijd hebben we inzichten nodig die helpen ons eigen vooroordelen tegen het licht te houden.”

Kritisch op eigen handelen

Superdiversiteit vraagt van aankomende sociale professionals om open en kritisch te kijken naar hun denkwijze, houding en handelen. Verschil van mening hoeft niet altijd polariserend te zijn. Tolerantie biedt hierin geen uitweg; omdat het individuen niet uitdaagt om te communiceren over hun verschillen. Respect daarentegen daagt ons uit om verschillen niet uit de weg te gaan, maar met elkaar op een inclusieve wijze te delen. Veranderingen brengen we alleen teweeg door alle inwoners te betrekken en om betrokkenheid te vragen.

Rahimy zal als lector onderzoek doen naar mogelijke praktijken die diversiteit op een inclusieve wijze op de agenda zetten. Het onderzoek hoopt een bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten over een meer genuanceerde taal en inclusieve karakter van de stad. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK