NVAO ziet kwaliteit stijgen

Nieuws | de redactie
3 februari 2017 | De kwaliteit van de opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs heeft in 2016 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat blijkt uit het Jaarbericht van de NVAO. “De kwaliteit van het hoger onderwijs is blijvend hoog,” stelt NVAO-voorzitter Flierman. “Ik hoop dat deze trend zich doorzet.”

In 2016 werden vrijwel alle accreditatieaanvragen van de universitaire opleidingen positief beoordeeld, terwijl er in 2015 nog elf procent teruggestuurd werd voor een herstelperiode. In het hbo is het aantal voldoende en goed beoordeelde opleidingen nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015.

Minder herstelperiodes

NVAO-voorzitter Anne Flierman ziet dat de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs nog steeds van hoog niveau is. “Wij hoefden het afgelopen jaar slechts aan enkele opleidingen een herstelperiode toe te kennen: bij vijf van de in totaal 260 beoordeelde opleidingen.” De NVAO zag vooral in het WO het aantal herstelperiodes afnemen.

Die ontwikkeling is met name te danken aan de stappen die gezet zijn bij de toetsing. De opleidingen hebben de toetsprocedures beter op orde en de kwaliteit van de afstudeerwerken zelf is ook toegenomen. In het WO steeg het aantal als ‘goed’ beoordeelde opleidingen van 6 procent in 2015 naar 24 procent in 2016 en daalde het aantal herstelperiodes van 11 procent in 2015 naar 2 procent in 2016.

Voor de hogescholen kon de NVAO het afgelopen jaar 97 procent van hun opleidingen positief beoordelen (vergelijkbaar met 2015). Van deze opleidingen ontving 16 procent in 2016 het oordeel “goed” (2015: 22 procent) en daalde het aantal herstelperiodes naar 2 procent (2015: 3 procent).

Stappen gezet

Flierman: “Hiermee wordt nog eens bevestigd dat het Nederlandse hoger onderwijs de afgelopen jaren kwalitatief flinke stappen vooruit heeft gezet. Ik hoop dat deze trend zich doorzet, want dat komt de student ten goede, en ook onze internationale onderwijspositie.”

Bij nieuwe opleidingen werden in 2016 meer voorwaarden opgelegd. Van de nieuwe universitaire opleidingen werd driekwart direct positief beoordeeld en ontving het resterende kwart (4) een positief oordeel ‘onder voorwaarden’ (accreditatie voor beperkte duur waarna de verbeteringen worden beoordeeld). In 2015 haalde bijna 80 procent van de nieuwe wetenschappelijke opleidingen direct een voldoende. Van de hogescholen werd ruim de helft van de nieuwe opleidingen direct positief beoordeeld.

Wat betreft de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) zijn in het afgelopen jaar nog 3 aanvragen afgerond. In totaal beschikken nu 35 Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs over een positief besluit op hun ITK. Bij 10 van deze instellingen werden in eerste instantie voorwaarden gesteld en daaraan hebben zij nu alle voldaan. In 2017 zal de NVAO de eerste aanvragen tot verlenging van een ITK behandelen.

Clusterbehandeling lerarenopleidingen

De NVAO schonk voor Nederland het afgelopen jaar naast haar accreditaties onder andere aandacht aan de clusterbehandeling van de lerarenopleidingen; de nieuwe titulatuur voor hbo-opleidingen en de ontwikkeling van het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 dat op 1 januari 2017 van kracht is geworden.

Alle cijfers zijn hier te vinden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK