Onderwijs moet private stoomcursus overbodig maken

Nieuws | de redactie
13 februari 2017 | De voorbereiding op een selectieprocedure in het hoger onderwijs is een verantwoordelijk voor dat onderwijs zelf. In reactie op partijgenoot Amma Asante laat minister Bussemaker weten dat het onderwijs de taak heeft commerciële stoomcursussen overbodig te maken.

Vorige maand stelde PvdA-Kamerlid Amma Asante vragen over het nieuws dat aankomend studenten steeds vaker gebruik maken van dure stoomcursussen ter voorbereiding op een selectieprocedure aan de universiteit. Die cursussen zouden er voor zorgen dat de toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijs onder druk komen te staan.  

In de beantwoording van die vragen, laat Bussemaker weten de ontwikkeling ook met enige zorg te bezien. “Ik vind het zeer ongewenst wanneer kandidaat-studenten de noodzaak ervaren gebruik te moeten maken van dergelijke commerciële stoomcursussen,” laat de OCW-bewindvoerder haar partijgenote weten.

Volgens Bussemaker is het aan zowel de vooropleiding in het voortgezet en middelbaar onderwijs als aan de hoger onderwijsinstellingen zelf om er voor te zorgen dat jongeren goed voorbereid aan een selectieprocedure te beginnen. “Ik heb in de afgelopen periode ingezet op verbetering van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en zal mij daar ook in de toekomst voor inzetten,” schrijft Bussemaker.

Amma Asante uitte in de Kamervragen haar zorgen over het toenemend aantal opleidingen dat selectieprocedures toepast. Dat zou de kansenongelijkheid in het onderwijs doen toenemen. Bussemaker weet verheugd te melden dat er op dat punt een trendbreuk is waar te nemen. “Twee jaar geleden waren er nog 199 bacheloropleidingen die een numerus fixus hanteerden. Dit aantal is gedaald naar 91 bacheloropleidingen voor studiejaar 2017-2018.”

De minister spreekt het vertrouwen uit dat door versterking van loopbaanoriëntatie en –begeleiding, het introduceren van keuzedelen in het mbo en de verschillende initiatieven in de Gelijke Kansen Alliantie, de toegankelijkheid van opleiding geborgd blijft. “Het onderwijs geeft zo invulling aan de gezamenlijke taak om de commerciële stoomcursussen overbodig te laten zijn.”

U leest de volledige beantwoording van de Kamervragen hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK