Voorzitter Onderwijsraad wil kwaliteitsafspraken

Nieuws | de redactie
22 mei 2017 | Het is vanzelfsprekend dat het HO ook in de toekomst kwaliteitsafspraken maakt. Dat stellen Frans van Vught en Henriëtte Maassen van den Brink in Het Financieele Dagblad. Opvallend is dat laatstgenoemde als voorzitter van de Onderwijsraad nog bezig is aan een advies over de functionaliteit van dergelijke afspraken.

In Het Financieele Dagblad schrijven Frans van Vught, die voorzitter is geweest van de Review Commissie, en Henriëtte Maassen van den Brink die ook lid was van de RCHO dat er in de toekomst kwaliteitsafspraken moeten komen. Het is geen geheim dat Van Vught dit bepleit omdat hij al vaker het pleidooi hield dat ondanks de tegenstand die er is vanuit de koepels en de studentenvakbonden er in de toekomst kwaliteitsafspraken moeten komen.

Het resultaat van de prestatieafspraken

In het opinieartikel schrijven de oud-leden van de Review Commissie: “Er tekent zich een heftig politiek debat af in en rond het Nederlandse hoger onderwijs. Moet er in de nieuwe kabinetsperiode nu wel of niet opnieuw prestatiebekostiging komen?”

In antwoord op deze vraag stellen zij dat er ondanks de vele kritiek op de prestatieafspraken wel resultaten zijn geboekt. “We kunnen niet met zekerheid concluderen of alle resultaten volledig op het conto geschreven kunnen worden van de prestatieafspraken. Maar het staat wel vast dat deze ‘kwaliteitssprong’ van de afgelopen jaren nog nooit eerder heeft plaats gevonden in het Nederlandse hoger onderwijs.”

Dubbele pet voor Maassen van den Brink?

De beide schrijvers van het opinieartikel schrijven dat er wel nog geleerd kan worden van de afgelopen prestatieafspraken, “Natuurlijk moet er worden geleerd van de eerste ronde prestatieafspraken. Zo zijn er per definitie beperkingen aan het gebruik van prestatie-indicatoren: niet alles wat waardevol is kan precies worden gemeten. Daarom is het van belang dat in de beoordeling van en de verantwoording over de afspraken ruimte is voor de context en ‘het verhaal achter de cijfers.’”

Dat Maassen van den Brink ook medeauteur is van dit opinieartikel is opmerkelijk te noemen aangezien de Tweede Kamer onlangs een advies heeft gevraag over kwaliteitsbekostiging in het (hoger) onderwijs. De vraag die de Tweede Kamer aan de onderwijsraad vraagt is: “in hoeverre en hoe dient de overheid via (voorwaarden aan) de bekostiging, de kwaliteit van het onderwijs te sturen?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK