Digitalisering standaard onderdeel alle curricula

Nieuws | de redactie
25 september 2017 | “We hebben een andere mindset nodig ten aanzien van innovatie en digitalisering.” Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT stelt dat er nog te weinig aandacht aan ICT wordt geschonken in het Nederlandse onderwijs. Zij pleit er voor om digitalisering op te nemen in alle curricula.

Begin deze maand nam de VSNU de opening van het academisch jaar te baat om een pleidooi te houden voor het centraler stellen van digitalisering in het wetenschappelijk onderwijs. Technologie moet niet achterblijven op het eiland van de technische universiteiten, maar door alle vakgebieden en universiteiten heen gedragen worden, zo stelt de universiteitenkoepel.

Lees hier wat er op universiteiten al gebeurt qua inzet van digitale leermiddelen.

In het SURF Magazine van september vindt de VSNU een bondgenoot in de directeur van Nederland ICT, Lotte de Bruijn. De koepel Nederland ICT behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven die de digitale economie vorm geven.

De Bruijn constateert dat ondanks de alomtegenwoordigheid van ICT in onze samenleving, onderwijsinstellingen nog te weinig aandacht besteden aan digitalisering in hun curricula. “Hoe komt het dat een vak als finance in veel studierichtingen terugkomt, terwijl in de meeste opleidingen nauwelijks aandacht is voor de impact van digitalisering op het desbetreffende vakgebied?”

Volgens de directeur van Nederland ICT moet digitalisering standaard onderdeel worden van alles onderwijscurricula. Dat “vraagt om een visie op de lange termijn, om een stip op de horizon waar we naartoe werken.”

Samen optrekken in het onderwijs

Een voorzet voor een dergelijke visie wordt dus gedaan door de VSNU. Zij stellen onder meer voor de komende vier jaar als ‘experimenteertijd’ te kenschetsen “waarin we als sector samen optrekken in het verkennen van wat werkt en wat niet werkt, en waarin we elkaar verder helpen bij het opschalen van succesvolle pilots.”

Dat pleidooi lijkt door De Bruijn ondersteund te worden. In haar column in het SURF magazine spreekt zij over proeftuinen. “Experimenteer met de mogelijkheden en durf daarbij fouten te maken. Pak het bovendien niet alleen aan, maar werk samen. Deel kennis. Zie in dat je in je eentje in de opstartfase misschien wel meer vaart maakt, maar dat je samen verder komt.”

U leest de column van Lotte de Bruijn in het SURF Magazine (pagina 7) hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK