Hogescholen en Topsector Energie werken samen

Nieuws | de redactie
21 september 2017 | Om de doelstellingen uit het energieakkoord te behalen is samenwerking essentieel. Daarom verenigen de lectoren van zes hogescholen zich in het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) om te komen tot een energievisie 2030.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Avans Hogeschool, Hanzehogeschool, Inholland, Hogeschool Zeeland en Saxion, zijn het platform in juni dit jaar gestart en werken samen met de Topsector Energie. Het energie-akkoord heeft in 2013 de transitie naar duurzame energie in Nederland gestart. Om de nationale doelstelling in 2020 te behalen moet twintig procent van de energie hernieuwbaar zijn (in 2016 was dit 5,9 procent).

Evenwicht tussen vraag en aanbod van energie

Met de doelstellingen uit het nationaal energieakkoord doet Nederland nog geen recht aan het klimaatakkoord van Parijs, daarvoor moet het percentage hernieuwbare energie nog hoger zijn. De energietransitie heeft impact op het energienetwerk in Nederland. Er komt in een korte tijd veel nieuwe technologie op de markt. Door een eenduidige visie op de energietransitie te ontwikkelen wil het LEVE een evenwicht tussen vraag en aanbod van energie bereiken, en een optimale integratie van de deelsystemen in het energienet.

De systemen komen nu met elkaar in aanraking maar zijn niet voldoende geïntegreerd, waardoor problemen kunnen ontstaan. Zo kan je rondom de plannen voor energieneutrale steden (steden die – gemiddeld – evenveel duurzame energie opwekken als ze gebruiken) ook nadenken over de impact hiervan op het omliggende elektriciteitsnet in de regio.

Hoe wordt de energie op piekmomenten afgevoerd en bij een tekort weer aangevoerd? Andere voorbeelden die onderdeel zijn van het lectorenplatform: grootschalige transport, opslag in onder andere batterijen, waterstof, warmte/koude en een slimme en betrouwbare netaansluiting en –transport.

Kennis optimaal benutten

Door middel van een literatuurstudie, interviews met de verschillende lectoraten en consultatie van de energie industrie wil het lectorenplatform een goede onderzoeksrichting bepalen. Door de samenwerking te zoeken met de Topsector Energie en gelieerde Centres of Expertise moet alle beschikbare kennis benut worden en toegepast onderzoek worden gedaan.

Een voorbeeld van een project dat onder deze lectoren valt is de open proeftuin EnTranCe in Groningen. In deze proeftuin voor toegepast onderzoek op het gebied van energie is dit jaar het HEAT-house geopend. Een testfaciliteit om metingen uit te voeren voor verschillende verwarmingstechnieken, geveloplossingen en voor producten en installaties die werken op aardgas. Door middel van simulatie van de werkelijkheid, met een speciale focus op temperatuurverandering, worden verwarmingsmethoden – zoals warmtepompen – uitgetest om het meest efficiënte gebruik van aardgas te bepalen.

Impuls voor toepassingsgericht onderzoek

Eerder deze maand concludeerde de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI) dat het stelsel voor toepassingsgericht onderzoek onder druk staat. Met name de grootschalige en complexe thema’s van dit moment, waaronder ook de noodzakelijke transitie op het gebied van duurzame energie worden volgens de AWTI onvoldoende opgepakt. In het advies ‘Onmisbare schakels’ geeft de adviesraad daarom aan dat de publieke kennisorganisaties (PKO’s) een centrale rol moeten krijgen binnen onderzoek.

Het LEVE doet recht aan deze oproep. De samenwerking met de Topsector Energie houdt ook een samenwerking in met het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Wind op Zee. De doelstelling van Wind op Zee is om offshore windenergie in 2030 50% van de elektriciteitsvoorziening te laten verzorgen, zelfs bij een sterk stijgende elektriciteitsvraag. Verschillende partijen zijn in dit consortia verbonden, waaronder ook het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dit is het grootste onderzoeksinstituut op het energiebied van Nederland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK