Minister moet om tafel met promovendi en de VSNU

Nieuws | de redactie
28 september 2017 | GroenLinks wil dat de minister met de universiteitenkoepel en promovendi in gesprek gaat om de arbeidsomstandigheden op universiteiten te verbeteren. Dit naar aanleiding van de recent gepubliceerde monitor van PNN waaruit blijkt dat veel promovendi hun promotie moeten afmaken in de WW.

Deze week verscheen de jaarlijkse monitor van Promovendi Netwerk Nederland. Daaruit blijkt dat de arbeidsomstandigheden van promovendi wederom verslechterd zijn. Voor GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil was de monitor aanleiding Kamervragen te stellen aan minister Bussemaker.

Özdil wil allereerst van de minister weten of zij zich herkent in het beeld van PNN. “Herkent u de conclusie van de betreffende monitor, namelijk dat de arbeidsvoorwaarden van promovendi in Nederland zijn verslechterd de afgelopen jaren? Zo nee, waarom niet?”

Daarnaast wil het GroenLinks Kamerlid weten wat de minister vindt dat er in de ogen van PNN steeds meer dubieuze aanstellingen zijn voor promovendi binnen universiteiten. “Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat, zoals PNN concludeert, het percentage «dubieuze» aanstellingen (meestal contracten korter dan vier jaar, verplicht parttime en/of grote onderwijsbelasting) is toegenomen ten opzichte van 2015, van 10,1% naar 14,2%? Zo nee, waarom niet?”

Transparante arbeidsvoorwaarden

In de monitor heeft PNN ook een aantal aanbevelingen gedaan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo willen zij transparante arbeidsvoorwaarden ook in de vacatures die online worden gezet op de gezamenlijke vacaturesite van het hoger onderwijs AcademicTransfer. Daarnaast moet ook in de praktijk een promotie altijd uit vier jaar bestaan en niet korter. Tot slot mag de arbeidsrelatie niet bestaan uit een parttime aanstelling en moet de onderwijsbelasting niet te groot zijn.

GroenLinks wil nu van de minister weten wat zij van deze suggesties vindt. “Bent u van mening dat de aanbevelingen die het PNN heeft gedaan ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van promovendi, zouden moeten worden uitgevoerd? Zo nee, kunt u per voorgestelde aanbeveling aangeven waarom niet?”

Tot slot vraagt Zihni Özdil of de minister bereid is om over deze monitor in gesprek te gaan met de desbetreffende gesprekspartners. “Bent u bereid met het PNN en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in overleg te treden hoe de verslechterde arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK