Laten linkse partijen universiteiten in de kou staan?

Nieuws | de redactie
31 oktober 2017 | Drie linkse partijen, de SP, GroenLinks, en de PvdA presenteren een alternatieve begroting voor Rutte III. Zij pleiten onder andere voor meer geld voor het primair onderwijs. In de plannen staat niets over de werkdruk op de universiteit, terwijl GroenLinks #woinactie toegezegd heeft hier iets tegen te doen.

In het plan van de drie linkse partijen waarin ze onder andere de btw-verhoging schrappen en het salaris van ambtenaren verhogen is ook een bedrag van €700 miljoen opgenomen om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen en om de salarissen te verhogen. Maar in de plannen staat niets over extra investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.

Nog voor Rutte III werd gepresenteerd is er een petitie gestart tegen de hoge werkdruk aan universiteiten. Dit in navolging van #poinactie dat in korte tijd veel docenten in het po wist te mobiliseren en daardoor ook een loonsverhoging voor elkaar kreeg in het nieuwe regeerakkoord. #woinactie wil niet zozeer een loonsverhoging maar wel extra docenten om de werkdruk tegen te gaan.

De 4000 docenten uit het studievoorschot

Deze #woinactie-petitie is inmiddels 4000 keer gesteund waaronder door een aantal colleges van bestuur van universiteiten. GroenLinks heeft toegezegd aan de initiatiefnemers dat deze petitie van #woinactie zal worden genoemd bij de behandeling van de regeringsverklaring van Rutte III.

GroenLinks zegt ervoor te pleiten om iets te doen aan de werkdruk in het wo. Mocht deze petitie vervolgens geen effect hebben, omdat de nieuwe regering deze terzijde schuift dan zal er een staking volgen, zo heeft de initiatiefnemer van de petitie UvA-hoogleraar Rens Bod al toegezegd.

Al eerder heeft Rens Bod aangegeven dat er 4000 extra docenten moeten komen in het wetenschappelijk onderwijs om de werkdruk te verlagen. Dit getal van 4000 docenten is niet nieuw. Bussemaker heeft dit aantal ook altijd bepleit bij de totstandkoming van het leenstelsel. Met de opbrengsten van het studievoorschot wilde Bussemaker 4000 extra docenten voor hbo en wo. Aangezien twee derde van studenten studeert in het hbo zal van die gewenste 4000 docenten alleen voor het wo niet gerealiseerd worden. Daarom zijn extra investeringen nodig om de wens van #woinactie te realiseren.

Nog wel even wachten

Het leenstelsel zelf zal pas vanaf 2021 substantieel geld op gaan leveren, omdat dan het gros van de studenten ook de studielening die zij moesten aangaan door het afschaffen van de basisbeurs moeten gaan terugbetalen. In het regeerakkoord staat bovendien dat dit extra geld van het studievoorschot geïnvesteerd wordt nadat er kwaliteitsafspraken zijn gemaakt.

Zo veel geduld heeft #woinactie niet. Die willen dat de regering vanaf volgend jaar al 4000 extra docenten vrijspeelt om de lastendruk in wetenschappelijk onderwijs ook daadwerkelijk te verlagen. “We kunnen niet nog een jaar gaan soebatten over wat die kwaliteitsafspraken dan moeten zijn.” Zei Bod laatst daarover in Trouw.

Als bij de regeringsverklaring blijkt dat Rutte III niets wil doen aan de werkdruk aan universiteiten dan wordt er een landelijke staking overwogen zo hebben de initiatiefnemers van #woinactie al eerder toegezegd. De UvA steunt een dergelijke staking maar heeft de initiatiefnemers wel op het hart gedrukt om dit niet samen met #poinactie te doen omdat dit de wo-staking nogal eens zou kunnen ondermijnen en dat die strijd altijd wordt verloren.

De VSNU is nog niet voor een staking en heeft ook nog niet de petitie ondertekend. Die willen eerst in overleg met de nieuwe regering om de lastendruk aan te pakken zo heeft de VSNU recent aangegeven. Het is afwachten wat de inbreng morgen zal zijn van Jesse Klaver en of hij ook de petitie echt steunt en met behulp van andere partijen de 4000 academici die de petitie ondertekent hebben echt tegemoet kan komen, ander wordt het nog een hete herfst voor Rutte III.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK