TU-studenten vrezen vage toezeggingen Rutte III

Nieuws | de redactie
12 oktober 2017 | Studenten van de technische universiteiten luiden de noodklok over de weinig definieerbare plannen van het kabinet om ook iets te doen aan de tekorten bij de de technische universiteiten. Zij vrezen dat universiteiten daarom de hand op de knip houden en dit zal leiden tot meer selectie om de instroom hanteerbaar te houden.

In een brief aan de nieuwe coalitie schrijven de medezeggenschapsraden van de technische universiteiten dat zij de dupe worden van de vage plannen in het regeerakkoord over investeringen in het techniek onderwijs. Omdat er geen specifieke afspraken staan in het regeerakkoord over investeringen in het technische onderwijs op universiteiten zijn de studenten van de 4TU van mening dat universiteiten niet zullen investeren in het onderwijs.

Hoewel zij blij zijn met de specifieke aandacht voor het techniekonderwijs. “We zijn ook blij dat er veel aandacht wordt besteed aan het belang van techniek en technische universiteiten in onze samenleving. Dit blijkt uit de grote investering in toegepast onderzoek. Onderzoek alleen, echter, is niet de enige taak van een universiteit.

Als gevolg hiervan zullen de 4TU genoodzaakt zijn om selectiemaatregelen te blijven nemen in de toekomst, om op die manier de toestroom tot de technische universiteiten beheersbaar te houden. Volgens de studenten van alle medezeggenschapsraden zou dit betekenen dat dit onherroepelijk zal leiden tot minder toegankelijkheid.

De studenten begrijpen daarom ook niet de tegenstrijdige boodschap die dit nieuwe kabinet afgeeft aan het technisch onderwijs. “Wij, studentenvertegenwoordigers, vinden de specifieke aandacht voor technische opleidingen in het regeerakkoord onverenigbaar met de onduidelijkheid over de onderwijsbegroting. Het is voor ons als techniekstudenten onzeker wat het regeerakkoord zal betekenen voor de toekomst van onze universiteiten.”

De medezeggenschapsraden van de vier technische universiteiten zijn blij dat de investeringen van het studievoorschot overeind blijven, maar daar moet het niet bij blijven. “Het is mooi dat er vanaf 2018 extra middelen van het studievoorschot vrijkomen, maar dit alleen is niet voldoende. Er is een structurele bijdrage bovenop de huidige onderwijsbegroting nodig, die aan de behoefte van de 4TU voldoet om het technisch hoger onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK