Inholland start met flexibele pabo

Nieuwe route naar leraarschap in het basisonderwijs

Nieuws | de redactie
7 februari 2018 | Om te voldoen aan de toenemende vraag naar docenten, worden nieuwe routes naar het leraarschap ontwikkeld. Fontys experimenteert al met ‘circulaire carrières’ voor techniekdocenten. Inholland biedt nu een flexibele duale opleiding tot basisschoolleraar aan.

Onderzoek van Motivaction in opdracht van Platform Bèta Techniek liet vorige week al zien dat veel werkenden wel oren hebben naar een baan als leraar, maar dat zij het docentschap graag zouden combineren. Bovendien zouden zij graag sneller en naast hun huidige werk een lesbevoegdheid willen kunnen halen.

Bij Fontys wordt die route inmiddels een jaar aangeboden. Deze circulaire carrières geven technici de kans om hun praktijkervaring over te brengen op leerlingen en studenten in vmbo en mbo. Vorige week namen beide OCW-ministers Slob en Van Engelshoven de resultaten van de pilot die in het kader van het Techniekpact is opgezet in ontvangst.

Minister enthousiast over circulaire carrières

Omdat ook in het basisonderwijs de vraag naar leerkrachten blijft toenemen, is ook daar behoefte aan alternatieve routes naar het leraarschap. Hogeschool Inholland biedt die alternatieve route nu in Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam aan in de vorm van de flexibele duale variant van de Pabo.

De flexibele pabo is een nieuw variant, waarbij studenten binnen drie jaar hun diploma kunnen halen. De opleiding biedt werkende professionals de kans hun carrière een andere wending te geven. Daarnaast biedt het onderwijsprofessionals de kans door te leren op hbo-niveau. De flexibele pabo is een opleiding op maat waarin voor iedere deelnemer een individueel leerplan wordt opgesteld.

Snel aan het werk

Een individueel leerplan betekent dat Inholland periodiek afspraken maakt met de student en werkplek in een onderwijsovereenkomst. Zo wordt bepaald aan welke studieonderdelen de student deelneemt en op welke manier de begeleiding op de werkplek of stage geschiedt. “Dit heeft als voordeel dat de student meer inspraak heeft op wat hij of zij wil leren,” legt een woordvoerder uit. “Dit achten wij voorwaardelijk voor het flexibel ‘werkplekleren’.”

De eerste studenten zijn deze maand begonnen en de bedoeling is dat er ieder half jaar een groep studenten aan de flexibele pabo begint. “We laten per instroomoment een beredeneerd aantal studenten toe. We zetten de kwaliteit boven de kwantiteit.” Verwacht wordt dat alle deelnemende studenten makkelijk in de regio aan het werk komen. Daartoe heeft Inholland meerdere samenwerkingsverbanden met basisscholen. “Doordat we nauw met elkaar samenwerken worden talenten snel opgemerkt en stromen onze studenten met grote regelmaat ‘als vanzelf’ door in een volwaardige baan als leerkracht.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK