Wetenschapsvakbond VAWO wil fuseren met Algemene Onderwijsbond

Nieuws | door Toske Andreoli
29 oktober 2019 | Ondanks nieuwe aanmeldingen ziet de VAWO zich financieel genoodzaakt te fuseren. “Om te voorkomen dat de VAWO in een situatie belandt waarbij opheffing onontkoombaar is, heeft het VAWO-bestuur zorgvuldig onderzocht wat de opties zijn”.
De ‘ware opening’ van WOinActie in Leiden (2019) – Bron: Universiteit Leiden, Twitter

De Vakbond voor de Wetenschap – VAWO – maakte onlangs bekend te willen fuseren met de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het voorstel daarvoor zal op de Algemene Ledenvergadering van 29 november aanstaande worden toegelicht en in stemming worden gebracht. Wordt het voorstel aangenomen, dan zullen de belangen van de leden voortaan via de AOb worden behartigd.

VSNU gaat PNN financieel steunen

In een begeleidend schrijven aan de leden, dat in handen is van ScienceGuide, licht het VAWO-bestuur toe wat hen heeft gebracht tot deze stap. Het zijn met name de financiële situatie van de vakbond en de onzekerheid over de rechtspositie die de vakbond hebben genoodzaakt tot deze stap. “Om te voorkomen dat de VAWO in een situatie belandt waarbij opheffing onontkoombaar is, heeft het VAWO-bestuur zorgvuldig onderzocht wat de opties zijn”.

Het bestuur stelt met deze fusie te garanderen dat de VAWO ook in de toekomst aanschuift bij cao-onderhandelingen, en tegelijkertijd het dienstenpakket van de vakbond te kunnen vergroten. “De VAWO heeft vorig jaar noodgedwongen het aantal uren aan ondersteuning moeten maximeren in verband met onderbezetting van het bureau.”

Te weinig nieuwe aanmeldingen

Het bericht komt in een periode die belooft een hete herfst te worden in het hoger onderwijs. Middels een ‘escalerende estafette’ aan acties, georganiseerd vanuit WOinActie en de vakbonden, willen universitaire medewerkers hun besturen ertoe dwingen “eieren voor hun geld te kiezen”. Vorige week nog riepen vakbonden en WOinActie op tot een boycot van de universitaire begrotingen.

Waar het CBS vorige week nog een sterke afname van het aantal vakbondsleden meldde, waren er op de sociale media de afgelopen weken veel berichten van academici die, aangespoord door de actiebereidheid, lid werden van de vakbond.

Die groei wordt ook gezien, zo schrijft het bestuur van de VAWO aan zijn leden. “Hoewel de VAWO als een van de weinige vakbonden stabiel wist te blijven en soms zelfs licht te groeien, is er helaas geen financiële ruimte voor de broodnodige uitbreiding van het bureau, waarin nu slechts drie bureaumedewerkers deels in deeltijd werken.” In een reactie aan ScienceGuide laat de woordvoerder weten dat de bond momenteel 1600 leden heeft.

Als de VAWO ophoudt te bestaan betekent dit het einde voor de enige vakbond die zich louter toelegt op universitaire medewerkers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK