Diversiteit is ook aandacht voor jongens in het hbo

Verslag | door Tim Cardol
5 november 2019 | Als het gaat om diversiteit in het hoger onderwijs is er vaak veel aandacht voor minderheidsgroepen. Bij de studieochtend van de grote Randstadhogescholen klinken nu zorgen over de jongens. Hun studiesucces blijft de afgelopen jaren nogal achter.

Op de bijeenkomst van de Randstadhogescholen bij Inholland in Den Haag gaat het over diversiteit. Zowel in de top van hogescholen als in de klas. “We hebben nog wel wat te doen als we kijken naar de hogere regionen,” zegt Inholland-voorzitter Jet de Ranitz.

Meer aandacht voor inclusiviteit

In de bijeenkomst van de G5 – het samenwerkingsverband van de randstadhogescholen – ligt de nadruk op de eerste honderd dagen van studenten in het hbo en is daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. Ook De Ranitz gaat in haar rede aan het begin van de conferentie in op die diversiteit in het klaslokaal.

“Je ziet dat diversiteit niet voor komt in landelijk beleid. We hebben het vooral over uitval en reductie, maar het is heel generiek. De overheid doet niet heel veel uitspraken over die diversiteit.” Tegelijkertijd constateert de Inholland-voorzitter wel degelijk een voorzichtige verandering bij OCW. “We zien inmiddels wel een verschuiving van de focus op efficiëntie en impact naar inclusiviteit. Deze minister vindt studentenwelzijn bijvoorbeeld wel heel belangrijk.”

Als het gaat om diversiteit, kan De Ranitz het niet laten om ook kort te refereren aan het pleidooi dat zij bij een eerdere bijeenkomst van de G5 hield. Daar stelde zij dat headhunters die zeggen er niet in te slagen kandidaten uit minderheidsgroepen te selecteren, bij Inholland aan het verkeerde adres zijn. “Als je kijkt naar de hogere regionen dan hebben we nog wel wat te doen,” ziet De Ranitz nu.

Inholland stopt met headhunters die geen biculturele kandidaten selecteren

“Voor een student is het belangrijk om rolmodellen te hebben,” zegt De Ranitz. “Als er wervingsbureaus zijn die zeggen: ‘we kunnen ze niet vinden’, dan is dat voor ons het moment om heel hard op de rem te trappen. Want dat is echt onzin namelijk.”

Prestaties van jongens in het hbo blijven achter

In een van de discussies tijdens de bijeenkomst, blijkt dat met name jongens in de eerste dagen van de opleidingen aan hogescholen problemen ondervinden. Onlangs gaf NHL Stenden-bestuurder Klaas Wybo van der Hoek al eens aan dat het centraal stellen van het ‘jongensprobleem’ weleens een grote troef zou kunnen zijn om het studiesucces te verbeteren.

Ook Domien Wijsbroek (De Haagse Hogeschool) constateert een andere beleving van het hoger onderwijs bij jongens. Hij werpt de vraag op, of er werk gemaakt moet worden van mannenemancipatie in het hbo nu de prestaties achterblijven. “Zodra ze in het voortgezet onderwijs terecht komen, lijkt er iets te veranderen, maar we kunnen er niet de vinger op leggen wat dit precies is.”

Of er specifiek iets aan het ‘jongensprobleem’ moet gebeuren, daar zijn de aanwezigen bij Inholland Den Haag het niet over eens. De teneur is meer om juist de aandacht voor specifieke problemen bij studenten beter te adresseren. “Het zal naar een meer individueel niveau in het onderwijs toe moeten, om bepaalde subgroepen goed te kunnen activeren,” zegt een van de aanwezigen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK