Een onderwijsgebouw moet uitstralen waar je voor staat

Nieuws | door Ramon van Doorn
27 januari 2021 | Het nieuwe gebouw van Aeres Almere moet aan de buitenkant laten zien waar de hogeschool voor staat. De sustainable development goals zie je zowel terug in het curriculum als in de huisvesting.
Een artist’s rendition van het nieuwe gebouw van Aeres in Almere. Beeld: BDG Architecten

Aeres Hogeschool is bezig met de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam gebouw voor hun faculteit in Almere. Daar kunnen studenten verschillende opleidingen volgen die ook heel sterk met duurzaamheid verweven zijn. Daarom vindt men bij Aeres dat ook het gebouw waarin deze opleidingen gevolgd worden, duurzaamheid moet uitstralen.

Wil Bekkering, directeur van de Aeres Hogeschool Almere, was daarom aanwezig op een webinar over duurzame onderwijshuisvesting. Ze vroeg zich daar hardop af hoe Aeres hun nieuwbouw zo optimaal mogelijk kan laten samenvallen met de inhoud van hun onderwijs. En omgekeerd: hoe laten ze hun inhoud optimaal doorklinken in hun gebouw? “We hebben een heleboel prachtige stappen gemaakt op weg naar dat innovatieve en duurzame schoolgebouw,” vindt Bekkering, “met inhoud die er één op één bij hoort.”

Almere als groen toneel voor onderwijs

In Almere is de beslissing gemaakt om de stad als context te kiezen, en daarmee ook studenten die uit stedelijk gebied komen te interesseren voor opleidingen van Aeres. “We hebben ook een aantal uitgangspunten gekozen die we onze trefwoorden noemen. We hebben opleidingen en onderzoek die gaan over voedsel, natuur, groene stedelijke ontwikkeling in allerlei aspecten, en duurzaamheid”, licht Bekkering toe.

De slogan van de Faculteit Almere is dan ook ‘Laat de stad leven’, en Bekkering vindt dat Almere de perfecte stad is voor dit doel. “We zijn heel blij dat we in zo’n stedelijke omgeving aan onze missie en visie kunnen werken. Juist een stad als Almere is daarbij een hele bijzondere omgeving. Wij proberen studenten op te leiden die bij kunnen dragen aan de stad en de samenleving van morgen, en dan moet je in een stad zitten die inspirerend is.”

‘Inspirerend’ en ‘Almere’ wordt niet altijd in één adem genoemd, weet ook Bekkering. “Almere heeft eigenlijk een heel slecht imago, met heel veel beton en weinig groen. Tegelijkertijd is het ook een stad die verbonden is met het platteland eromheen. Ondanks het slechte imago valt hier, voor iedereen die er oog voor heeft, ontzettend veel te leren. Almere is daadwerkelijk een stad met een veerkrachtig ecosysteem, waar echt gezocht is naar een evenwicht tussen bewoners, gebouwde omgeving en natuur. En onze studenten zijn daar ook heel actief mee bezig.”

Een gebouw is meer dan een dak en vier muren

Bekkering geeft aan dat het voor een hogeschool met een bepaald kenmerk of een bepaalde ‘inkleuring’ belangrijk is om zich te laten zien in de stad waar deze hogeschool gevestigd is. “Daarom zijn onze studenten bezig met heel bijzondere projecten; daktuinen in het centrum, parken in de omgeving, de eetbare omgeving in de vorm van pluktuinen, en nog wel meer. Het is prachtig dat je als hogeschool een bijdrage kan leveren aan dit soort projecten in de stad.”

Deze faculteit van Aeres Hogeschool past met dit onderzoek en onderwijs dus echt in Almere, aldus Bekkering. En dat willen ze met hun nieuwe gebouw ook graag laten zien aan de buitenwereld. “De omgeving is onze showcase, en dat begint bij ons gebouw. Een pand dat 100% uitstraalt waar wij voor staan. Het pand zal twee groene gevels kennen, het krijgt een zogenaamd ‘tropendak’, wat helemaal vol zal staan met zonnepanelen, en daaronder komt een mooie tuin. De omgeving moet je inspireren, moet je laten ademen.” Vandaar ook dat het gebouw al de toepasselijke bijnaam ‘Groene Long’ gekregen heeft.

Ook kan het nieuwe gebouw met deze specificaties een actieve rol krijgen in het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Als voorbeeld noemt Bekkering de opleiding Biologie. “Als je een groen en duurzaam gebouw maakt, kijk je ook naar hoe het groen aan, in, om en op het gebouw optimaal in stand kan worden gehouden. Welke planten dragen daaraan bij? Welke dieren trek je aan met het groen op en om je gebouw? We hopen heel veel vogels en insecten aan te trekken, en onze biologen zijn daarmee bezig.”

Gezond voor zowel binnen als buiten

De uitstraling naar de buitenwereld moet kloppen met wat er gebeurt aan de binnenkant, benadrukt Bekkering. “We doen alles rondom de uitdaging van aarde en klimaat. We hebben ons eraan gecommitteerd om al onze opleidingen te koppelen aan één van de sustainable development goals (SDG’s).”

Het gebouw moet echter niet alleen aan de buitenkant en in het onderwijs duurzaamheid uitstralen; ook de bedrijfsvoering moet zo duurzaam mogelijk. “We hebben heel veel aandacht besteed aan een gezond binnenklimaat, waarvan we overtuigd zijn dat het enorm bevorderend is voor denkprocessen bij studenten, of voor het energieniveau van docenten en onderzoekers.” Dat vergde echter wel behoorlijk veel werk.

Het gezonde binnenklimaat moet op een aantal manieren bereikt worden. Zo vraagt het om bijvoorbeeld het meten van luchtkwaliteit, het opvangen van regenwater, grijs water gebruiken voor het doorspoelen van toiletten en het hebben van slimme kranen. Daarnaast zorgen de zonnepanelen ervoor dat het pand voor de normale bedrijfsvoering energieneutraal zal zijn.

Ook de gekozen bouwmaterialen zijn anders dan gebruikelijk. “We hebben bijvoorbeeld een bepaald soort beton gekozen, we gebruiken gebruikt hout, we behouden ons bestaande meubilair. Eigenlijk is aan alles gedacht, van de schakelaars tot aan de verf.”

Ook studenten moeten meedoen

Ook de studenten zullen op verschillende manieren te maken krijgen met deze beslissingen, vertelt Bekkering. “We denken ook na over gezond voedsel, één van de SDG’s. We kiezen ervoor om lokaal voedsel te verstrekken, en we kiezen ervoor om uitsluitend vegetarisch voedsel aan te bieden, dus we laten het vlees uit ons aanbod.” Studenten mogen natuurlijk nog wel zelf vlees meenemen, nuanceert ze.

Daarnaast zal het gebouw ook zo ingericht zijn dat het uitdaagt tot bewegen. “Het mooiste plekje zal het dak zijn, en de lift is heel ver weg, dus de studenten die naar boven willen, zullen uitgedaagd worden om de trap te nemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK