PvdA wil verplichte seksuele voorlichting van basisschool tot universiteit 

Nieuws | door Frans van Heest
25 mei 2023 | Als het aan de PvdA ligt, zullen universiteiten het initiatief van de Universiteit Maastricht volgen door een verplicht curriculum seksuele voorlichting in te voeren. Hoewel minister Dijkgraaf niet zo ver wil gaan, kondigt hij wel de oprichting van een regieorgaan aan en zullen de rechten van studenten met betrekking tot seksuele veiligheid beter worden beschreven.
De deur naar het kantoor van Paul Herfs – ombudsman aan de Universiteit Utrecht.

In de Tweede Kamer vond gisteren een debat plaats over seksuele veiligheid. Binnenkort zal de minister een brief sturen over hoe seksuele veiligheid in het hoger onderwijs beter kan worden gewaarborgd. In het debat heeft hij al enkele beleidsvoornemens uiteengezet om ook Songül Mutluer van de PvdA gerust te stellen. Die was zeer kritisch over de vrijblijvendheid van de minister met betrekking tot sociale veiligheid in het hoger onderwijs. 

Groot voorstander van aanpak Universiteit Maastricht 

Mutluer benadrukte dat er nog veel beter moet, maar noemde herhaaldelijk ook het inspirerende voorbeeld van de Universiteit Maastricht. “Preventie begint wat mij betreft in het onderwijs. Ik ben zelf een groot voorstander van de aanpak van de Universiteit Maastricht, waar #metoo-lessen verplicht zijn gesteld voor eerstejaarsstudenten. Ik wil dat andere universiteiten dit voorbeeld volgen, inclusief de verplichte aanstelling van een ombudsfunctionaris en een vertrouwenspersoon.” 

Voor de PvdA’er moet het niet hierbij blijven; de hele onderwijskolom, van het basisonderwijs tot aan de universiteit, moet aandacht besteden aan dit onderwerp. “Naar mijn mening moeten we nu een stap verder gaan en een doorlopende leerlijn op het gebied van seksuele vorming implementeren, met aandacht voor de online leefwereld van jongeren. Dit begint op de basisschool en strekt zich uit tot het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en de universiteit.” 

Waarom zoveel bureaucratische rompslomp introduceren? 

Harm Beertema van de PVV maakte zich zorgen hierover, omdat het onderwijs al overladen wordt met maatschappelijke opdrachten. “Als ik de PvdA zo beluister, wordt er weer een enorme druk gelegd op het onderwijs. Ik hoor zaken als een verplichte doorlopende leerlijn vanaf de basisschool tot en met universiteiten, met verplichte colleges. Het is duidelijk dat onderwijs een taak heeft. Opvoeding en vorming horen daar absoluut bij, maar waarom moeten we zoveel bureaucratische rompslomp introduceren?” 

Volgens Beertema is het voldoende om bij incidenten te laten zien hoe het wel moet en het gesprek aan te gaan, desnoods met ingrijpen. “Goede leraren signaleren en gaan het gesprek aan met leerlingen; laten we het daarbij houden en geen zware bureaucratische structuur opzetten waar het onderwijs alleen maar onder lijdt.” 

Mutluer was het echter niet eens met Beertema. “Naar mijn idee hebben we te lang gereageerd op incidenten. Als we daadwerkelijk een cultuurverandering willen bewerkstelligen, moeten we beginnen bij de jongeren. Dat kan niet vrijblijvend zijn. Laten we het voorbeeld van de Universiteit Maastricht volgen, die de moed heeft getoond om dit verplicht te stellen. Als zij het kunnen, kunnen anderen het ook.” 

Maastricht is zeer inspirerend 

Ook minister Dijkgraaf, verantwoordelijk voor emancipatie en dus ook seksuele veiligheid, werd geïnspireerd door het voorbeeld uit Maastricht. “U noemde al het mooie voorbeeld van Maastricht, waar alle eerstejaarsstudenten verplichte voorlichting krijgen. Dat is zeer inspirerend. Ik geloof sterk dat onderwijsinstellingen het beste willen doen. Ik zal deze goede initiatieven faciliteren. Ook zal ik in gesprekken met bestuurders vragen of zij deze goede voorbeelden kunnen overnemen.” 

De minister gaf aan dat hij momenteel bezig is met een brief over sociale veiligheid, specifiek in het hoger onderwijs. Hij lichtte enkele punten toe die hierin zullen worden opgenomen. “We gaan onder andere de meldplicht uitbreiden. We zullen onderzoeken in hoeverre instellingen een zorgplicht hebben voor hun studenten. We zullen ook kijken naar het verder normeren van sociale veiligheid.” 

Ik wil geen versnippering 

Volgens Songül Mutluer was dit alles nog te vrijblijvend. “Ik wil niet dat er versnippering ontstaat binnen het onderwijs, waarbij sommige hogescholen en universiteiten bepaalde maatregelen nemen en andere niet. Dit is het moment; we bevinden ons midden in deze cultuurverandering. Is de minister bereid om dit krachtiger aan te pakken?” 

Om de PvdA gerust te stellen, lichtte de minister nog meer beleidsvoornemens toe. “Er zal ook een voorstel komen om een soort regieorgaan op te richten, zodat verschillende onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarbij zullen studenten nadrukkelijk betrokken worden en er zullen ook middelen beschikbaar worden gesteld.” 

Veel geregeld voor werknemers, minder voor studenten 

De minister merkte op dat er al veel regelingen met betrekking tot dit onderwerp bestaan voor werknemers in het hoger onderwijs, maar veel minder voor studenten. “We zien in het onderwijs dat er al van alles geregeld is voor werknemers, zoals via de Arbo, maar studenten zijn veel kwetsbaarder. Daarom moeten we ook hierover in gesprek gaan met de koepels.” 

Bovenal ziet de minister dat het hoger onderwijs zelf al veel inspanningen verricht en vanzelfsprekend geen onveiligheid wil. “Als je instelling niet veilig is, wat ben je dan precies aan het doen? We zullen ook vragen aan onderwijsinstellingen om hier aandacht aan te besteden in hun jaarverslagen. En ik moet zeggen dat ik op geen enkele manier het gevoel heb dat onderwijsinstellingen terughoudend zijn op dit gebied, want iedereen die hart heeft voor onderwijs, wil dat het veilig is voor iedereen.” 

Frans van Heest : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK