‘Erken en waardeer promovendi en postdocs voor hun werk’

Opinie | door gastauteurs
22 juni 2023 | Het Erkennen en Waarderen-programma is vooralsnog vooral gericht op UD's, UHD's en hoogleraren. Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en Young Science in Transition (YoungSiT) doen vijf concrete aanbevelingen om het programma beter af te stemmen op promovendi en postdocs.
Beeld: Napat Noppadolpaisal

Promovendi en postdocs zijn de (assistant– en associate) professoren van de toekomst. Daarom is het essentieel dat hun bijdrage aan de wetenschap erkend en gewaardeerd wordt. Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en Young Science in Transition (YoungSiT) juichen de huidige ontwikkeling van het Erkennen en Waarderen (E&W) programma toe, maar het huidige programma schiet tekort voor junior wetenschappers. Beleidsmakers van universiteiten en financieringsorganen moeten een actieve rol nemen wat betreft het ondersteunen en implementeren van E&W-beleid – niet alleen voor professoren, maar ook voor promovendi en postdocs. PNN en YoungSiT doen daarom vijf aanbevelingen met betrekking tot E&W.  

Focus ligt nu vooral op UD’s, UHD’s en hoogleraren 

Het E&W programma poogt de focus op oppervlakkige statistieken, zoals het aantal publicaties en subsidies voor beoordeling van succes, te verbreden naar erkenning van andere belangrijke bijdragen aan de wetenschap, zoals supervisie, Open Science-praktijken, leiderschap en beleidsvorming, en wetenschapscommunicatie. Hoewel de praktische implementatie van dit programma nog in kinderschoenen staat – en de focus voornamelijk op (assistant– en associate) professoren ligt – heeft het zeker potentie een wezenlijke verandering aan te brengen in de manier waarop deze andere wetenschappelijke bijdragen worden erkend en aangemoedigd. 

De huidige evaluatiecriteria voor promovendi en postdocs zijn helaas niet altijd even eerlijk en transparant. Een van de belangrijkste problemen met het huidige systeem betreft de nadruk op eerdergenoemde oppervlakkige statistieken. Deze criteria vertegenwoordigen het werk van promovendi en postdocs niet over de gehele linie. Het creëren van vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare (FAIR) datasets en software, het opzetten van citizen science-initiatieven, wetenschapscommunicatie, begeleiden van studenten, onderwijs geven en peer reviewing zijn bijvoorbeeld allemaal essentiële onderdelen van de wetenschap, maar worden vaak niet als zodanig erkend.  

Beperkte blik 

Het implementeren van een E&W-beleid voor promovendi en postdocs is cruciaal om het wetenschappelijke klimaat eerlijker én effectiever te maken. Hoewel de traditionele maatstaven veelal als nodig worden gezien om wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen, is het belangrijk om te erkennen dat deze maatstaven slechts schijnobjectiviteit bieden. Naast hard werk zijn factoren zoals de status van een leerstoelgroep, de kwaliteit van begeleiding en de arbitraire kans op een positieve uitkomst bij het uitvoeren van experimenten allemaal van invloed op de publiceerbaarheid van het onderzoek en het verkrijgen van subsidies.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

De traditionele maatstaven bieden dus een beperkte blik op de diversiteit aan kwaliteiten en vaardigheden die promovendi en postdocs bezitten. Daarnaast staan deze maatstaven haaks op een hoeksteen van Open Science (reproduceerbaarheid en publicatiebias). Door een bredere definitie van wetenschappelijke excellentie te hanteren, kunnen beleidsmakers een inclusievere en meer ondersteunende wetenschappelijke gemeenschap creëren die de diverse talenten en bijdragen van alle promovendi en postdocs erkent en waardeert.  

Afstellen E&W op promovendi en postdocs 

PNN en YoungSiT doen vijf concrete beleidsaanbevelingen om het E&W-programma beter af te stellen op promovendi en postdocs:  

1) Ondersteun professionele ontwikkeling. Bied promovendi en postdocs de mogelijkheid om professionele vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van Open Science, leiderschap, schrijfvaardigheden, wetenschapscommunicatie, publieksbereik, citizen science, carrièreontwikkeling, projectmanagement en beleidsvorming.  

2) Ondersteun het publicatieproces. Ondersteun promovendi en postdocs met het publiceren van hun wetenschappelijke artikelen en data in Open Access tijdschriften, in overeenstemming met de FAIR principes. Doe dit niet alleen door middel van trainingen, maar ook door het aanbieden van infrastructuur en financiering.  

3) Erken daadwerkelijk al het werk. Maak het promovendi mogelijk om hun werk met betrekking tot patiënten, lesgeven, Open Science-output (bijvoorbeeld studie-opzet, protocollen, preregistratie, datasets of software), of wetenschapscommunicatie te belichten in de vorm van een hoofdstuk in de dissertatie, ter vervanging van één van de hoofdstukken die zijn gebaseerd op het onderzoek.  

4) Vrijwillige basis. Laat promovendi verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionele ontwikkeling. Gezien de aanzienlijke werkdruk is het belangrijk om te benadrukken dat niet iedereen alles hoeft te doen: wetenschap is samenspel. Als promovendi en postdocs constant moeten laten zien dat ze van alle markten thuis zijn, belemmert dit het ontwikkelen van specifieke talenten. Nieuw E&W-beleid zou daarom meer ruimte moeten laten voor flexibiliteit en keuzes bij het bevorderen van de voorkeuren en talenten van promovendi en postdocs.  

5) Financier buiten-contractuele taken. Bied promovendi en postdocs contractverlenging als ze naast hun onderzoek buiten-contractuele taken op zich nemen – bijvoorbeeld lesgeven, wetenschapscommunicatie, vertegenwoordiging, publieksbereik of beleidsvorming. Dit verlaagt niet alleen de werkdruk, maar vormt ook waardering voor de inzet van promovendi en postdocs. Dit is vaak nu al mogelijk door middel van ‘no-costs extension’-clausules die bijna elke financier (bijv. EU, Hartstichting, NWO) toepast.   

Bestuurders moeten actieve rol spelen 

Het E&W-programma zet een belangrijke stap in de richting van een gelijkwaardiger en effectiever wetenschappelijk klimaat waarin verscheidene bijdragen aan de wetenschap gelijkmatiger worden erkend en aangemoedigd. Juist daarom moeten beleidsmakers en bestuurders op onder andere universiteiten, UMC’s en financieringsorganen ook een actieve rol spelen in het ondersteunen van E&W-beleidsveranderingen voor promovendi en postdocs. Door budget vrij te maken voor ondergewaardeerde taken, door diverse bijdragen aan de wetenschap te erkennen en door een net iets andere mindset bij beleidsmakers en bestuurders (kwaliteit boven kwantiteit), kunnen we een rechtvaardiger en eerlijker systeem van erkenning en waardering binnen de wetenschap creëren.    


Bronnen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK