Universiteit Groningen komt met richtsnoeren voor toekomstige bezettingen 

Nieuws | de redactie
1 juni 2023 | Het College van Bestuur van de Universiteit Groningen heeft handvatten opgesteld om bezettingen beter onder de duim te houden. Als studenten de RUG willen bezetten, dan kan dat weliswaar, maar mag er in geen geval overnacht worden en moet er overleg blijven. ls dat niet mogelijk is, dan is de academische vrijheid in gevaar.
Jouke de Vries

Volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries is de bereidheid om in actie te komen steeds hoger aan het worden. “Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de bezetting van de A12; daar moeten de universiteiten ook iets mee.” Andere universiteiten worstelen eveneens met dit onderwerp, maar voor Groningen zijn de richtlijnen om tot de beëindiging van een bezetting te komen helder. Dit zei het College van Bestuur van de RUG tegen de universiteitsraad, tegenover wie zij zich moesten verantwoorden over de ontruiming van het Academiegebouw door de politie. 

Het begon allemaal met het ontslag van Suzanne Täuber 

De bezetting eind april was georganiseerd door studenten en docenten vanwege het ontslag van Suzanne Täuber. Actievoerders eisten dat zij weer in genade zou worden aangenomen nadat zij, met behulp van de rechter, was ontslagen. Dat ontslag vloeide deels voort uit onmin na uitspraken van Täuber over het diversiteitsbeleid van de RUG, waarbij vrouwen in haar ervaring niet dezelfde kansen krijgen als mannen. 

CvB-voorzitter Jouke de Vries legde uit dat hij als Groningse universiteitsbestuurder inmiddels drie bezettingen heeft meegemaakt, maar deze uniek was in zijn soort. “Bij de eerste twee werd er gepraat en werd ook duidelijk met wie er gepraat werd. De laatste keer was dat veel lastiger, omdat het moeilijk was om in contact te komen. Daarnaast werden er twee ononderhandelbare eisen gesteld. Dat was allereerst dat mevrouw Täuber weer zou worden herbenoemd. Daarop konden wij niet ingaan, want dit was onder de rechter geweest, en Täuber gaat in hoger beroep. Dat willen wij afwachten. Als er straks een uitspraak komt in hoger beroep, dan zullen wij die uitspraak goed lezen en naar aanleiding daarvan handelen”, zo zegde de collegevoorzitter toe.  

Academiegebouw is vol in bedrijf 

De tweede eis van de bezetters was volgens De Vries evenmin in te willigen. “De bezetters kondigden ook aan dat ze vier dagen wilden blijven, tot en met 1 mei, en in het academiegebouw kan dat niet. Wij hebben het enige academiegebouw in Nederland dat volledig in bedrijf is, waar promoties plaatsvinden, colleges worden gegeven en studenten afstuderen. Dat zijn bedrijfsvoeringsprocessen; die moeten te allen tijde doorgaan.” 

De collegevoorzitter refereerde aan een recente bezetting in Utrecht, die wel vreedzaam werd beëindigd maar waar eveneens een aantal nachten werd overnacht. “In Utrecht was het in een apart gebouw waar geen verdere activiteiten plaatsvinden. Dan kun je langer blijven praten; dat hebben we ook eerst gedaan, maar daar komt een keer een eind aan.” 

Overnachtingen worden niet geaccepteerd 

In tegenstelling tot Utrecht zal er in Groningen echter in geen enkel gebouw overnacht kunnen worden, zo stelde de bestuursvoorzitter in een set van regels voor toekomstige bezettingen. “Overnachtingen en het langdurig bezetten van gebouwen van de Rijksuniversiteit zullen we niet accepteren. Dan weet men nu dus dat er dan actie wordt ondernomen. Wij willen altijd praten en tegemoetkomen aan eisen, maar het langdurig bezetten van gebouwen en het overnachten zullen we nooit accepteren.” 

De Vries zei ook dat hij ontruimen lastig vindt, maar soms geen andere keus ziet. “Een ontruiming willen we zo lang mogelijk uitstellen, maar als we geen mogelijkheden meer zien en een eisenpakket krijgen waarover niet te onderhandelen valt, dan kunnen wij niet anders.” 

Protesteren om memo’s te schrijven 

Er kan prima gediscussieerd worden op de universiteit, wat ook deze week nog bleek op een protestbijeenkomst. “Als daar memo’s uit volgen, dan kunnen wij daar prima naar kijken en dan gaan we dat verwerken in beleid, als wij dat kunnen”, zo zegde De Vries toe.  

Vicevoorzitter Hans Biemans zei ook dat hij tijdens de recente bezetting met mensen sprak die niet zozeer namens de bezetters spraken, maar alleen een statement maakten. “Ik heb geprobeerd om in gesprek te komen, maar als je een gesprekspartner hebt die niet wil bewegen, dan kun je daar niets mee. Dat zijn we niet gewend in de academische gemeenschap. Wij zijn ook voortdurend op zoek om met mensen op een andere manier in gesprek te gaan, maar als het gesprek er niet is, dan houdt het ook op.” 

Het CvB heeft goed gehandeld qua politie 

Ook onder studenten was er steun voor de ontruiming, zo zei een studentlid van de Universiteitsraad. “Ik denk dat het CvB goed gehandeld heeft. Ik ken het CvB als een groep mensen die altijd het gesprek aan willen gaan, maar als groepen de gesprekken niet willen aangaan, dan is het logisch dat de politie wordt ingeschakeld.” Deze student wilde ook weten of er nog consequenties waren voor de bezetters. 

De Vries gaf aan dat hij niet van plan is om nog verder op te treden tegen de bezetters. Dat zou de situatie alleen maar verder op de spits drijven. “Wij moeten altijd proberen om in gesprek te blijven met deze minderheden die overgaan tot dit soort radicale acties. Vrijheid van meningsuiting is altijd mogelijk en protesteren mag, maar als groepen niet meer met het CvB willen praten en niet meer geïnteresseerd zijn in meningen van anderen, dan is ook de academische vrijheid in het geding.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK