Natuurbescherming met de kettingzaag

Nieuws | de redactie
12 juni 2007 | ‘Uitspraken rondom houtkap uit tropisch regenwoud zijn vaak gebaseerd op emotie, het wordt tijd dat de feiten boven tafel komen’, stelt professor Frans Bongers van Wageningen Universiteit. De afgelopen decennia zijn er veel initiatieven ontplooid om tropische bossen duurzaam te beheren. Van internationale verdragen tot houtcertificering en van nationale wetten tot bosmonitoring met satellieten.

Tijdens het seminar Sustainable forest management in the tropics. Are we on the right track? van de WUR, dat Bongers op 21 juni voor zal zitten, maken wetenschappers, beleidsmakers, certificeerders en bos- en natuurbeheerders de balans op van deze initiatieven. De centrale vraag is of we op de goede weg zijn. Francis Putz, hoogleraar aan de UU: ‘Duurzaam bosbeheer is mogelijk en het gaat prima samen met bescherming van biodiversiteit. Natuurbescherming met de kettingzaag, zou je kunnen zeggen.’ De illegale houtkap is volgens Putz wel een groot probleem: ‘Ook zijn oliepalmplantages vaak lucratiever dan bosbeheer, en zijn de effecten van certificering nog gering’.

Tropisch bosbeheer is een onderwerp waar uitwisseling tussen kennis, beleid en praktijk van groot maatschappelijk belang is. Daarom zullen op het seminar wetenschappers een overzicht geven van de stand van kennis, beleidsmakers de politieke agenda schetsen, en wordt de lastige praktijk van bosbeheer uit de doeken gedaan door natuurbeschermers en bosbeheerders. De vijf organisatoren van het seminar vertegenwoordigen deze drie pijlers: kennis en kennisbenutting  (Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Tropenbos International), beleid (Ministerie van LNV), en de praktijk (Vereniging Tropische Bossen).

Voor programma en inschrijving zie www.tropischebossen.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK