Mobiliteit en rurale ontwikkeling

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 | De mobiliteit van mensen, kennis en kapitaal is in Europa sterk toegenomen en dit maakt het platteland enerzijds kwetsbaarder, maar kan ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling scheppen. Het congres van de Europese Vereniging voor Rurale Sociologie (20-24 augustus)  behandelt in Wageningen deze ontwikkelingen onderling samenhangen en invloed hebben op ruimtelijke patronen en kansen.

Een debat over de wetenschappelijke inzichten rond plattelandsontwikkeling is belangrijk met het oog op mondiale politieke ontwikkelingen. Dat gelt zeker voor de onderhandelingen rond het wereldhandelsbeleid in het kader van de WTO, maar in het bijzonder voor de discussie rond de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU.

Tijdens het congres worden onder meer presentaties verzorgd over de productie van biobrandstof als een van de belangrijkste controverses in de nabije toekomst in het debat over landbouw en milieu, de kwetsbaarheid van het milieu op het platteland en de rol van de EU in Oost-Europa, en de wellicht ingrijpende sociale gevolgen van klimaatverandering.

Het congres wordt georganiseerd door de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit in samenwerking met een internationaal wetenschappelijk comité o.l.v. Professor Terry Marsden van Cardiff University (Groot-Brittannië). Naast ruim 300 presentaties in 23 werkgroepen vinden er verschillende plenaire debatten plaats met bijdragen van vooraanstaande wetenschappers, waaronder prof. John Urry van Lancaster University, prof. Philip McMichael van Cornell University, prof. Alessandro Bonanno van Sam Houston University, prof. Suzan Baker en prof. Terry Marsden van Cardiff University en prof. Arthur Mol and prof. Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit. Tevens wordt een beleidsforum georganiseerd waarin secretaris-generaal André van der Zande van het Ministerie van LNV, internationale NGO’s en vertegenwoordigers van de Brusselse politiek met elkaar in debat gaan over landbouw- en plattelandsbeleid


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK