Luchtvaart komt met ‘groen Schiphol’

Nieuws | de redactie
9 oktober 2007 | Door het mobiliseren van slimme combinaties van individueel en collectief zeer betrouwbaar vervoer kunnen veel van de huidige knelpunten rond Schiphol worden opgelost. De nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat Schiphol op korte termijn beter kan inspelen op de dynamische ontwikkelingen in het internationale luchtvaartverkeer, zoals het realiseren van 20 procent groei. Tegelijkertijd kan een significante milieuverbetering worden bewerkstelligd.

Dat kan door het implementeren van een reeks samenhangende innovatieve projecten. Een nieuw initiatief van KLM, LVNL, NIVR, NLR, Schiphol Group, Stork, TNO en TU Delft wil de komende jaren gestaag de bereikbaarheid van Schiphol en de Randstad verbeteren. Milieudoelstellingen die door het sectorbrede initiatief in de komende jaren kunnen worden gerealiseerd:

·         reductie van twintig procent CO2-uitstoot ten gevolge van grondvoertuigen op de luchthaven (kabinetsperiode);
·         een vermindering van geluidshinder met twintig procent (kabinetsperiode);
·        tien procent emissiereductie per passagierskilometer (2015).

Zo moet het over een slordige tien jaar al mogelijk zijn dat de miljoenen luchtreizigers voor Schiphol beschikken over speciaal ingerichte treinstations met o.a. (bagage)incheckmogelijkheden, autoverhuurfaciliteiten etc. Deze zogeheten frontports, gesitueerd in de periferie van de Randstad, zijn snel bereikbaar vanaf het hoofdwegennet. Deze overstaplocatie is eigenlijk dus een luchthaven in het klein, met in plaats van een startbaan een spoorbaan. Ruim voldoende parkeerplaatsen en hoogwaardige loopverbindingen maakt de overstap tot een logische keuze. Ter illustratie: Schiphol Group ontwikkelt nu al, in samenwerking met HSA en KLM,  een lounge met incheckfaciliteiten op het nieuwe Centraal Station van Antwerpen.

Deze nieuwe stations worden tevens ingebed in nieuwe veiligheidsconcepten en nieuwe technologieën. Zij moeten erin resulteren dat voor de reiziger stringente veiligheidsprocessen minder belastend, veiliger en goedkoper worden  Deze aanpak biedt  een substantieel voordeel ten opzichte van andere luchthavens. Het groeiend aantal reizigers en de daarbij behorende  vliegtuigbewegingen vergt extra inspanningen om emissies en geluidsoverlast voor omwonenden drastisch te verminderen.

Binnen een geïntegreerd klimaat-businessplan voor de komende vijf jaar heeft de Nederlandse luchtvaartsector vier concrete innovatieprojecten benoemd. Die moeten de balans tussen de ambities van Schiphol en de omgeving mee helpen herstellen:

-innovatieve (gekartelde) geluidswal: een geluidswal met gekantelde vlakken, in de vorm van piramides. Deze in het landschap ingebedde kunstwerken kunnen instituten, exposities, etc herbergen. Gecombineerd met reliëf in het achterliggende gebied, zoals heuvels en/of bebouwing, wordt het vaak hinderlijke laagfrequente geluid fors gereduceerd. Vliegtuigen zelf hebben geen last van turbulentie. Dat komt omdat de gekantelde vlakken van de piramides wel het geluid tegenhouden maar de wind er toch doorheen kan

– antigeluid: Een slim kastje neutraliseert straks dynamisch vliegtuiggeluid. Door het mobiliseren van tegengestelde geluidsgolven wordt geluidshinder in de nabije omgeving  (bijna) geheel teniet gedaan. Dit geldt voor ruimtes binnen en buiten de woning.

– vernieuwde procedures voor het landen en opstijgen van vliegtuigen: door het nog beter stroomlijnen van het luchtverkeer wordt het mogelijk dat steeds meer vliegtuigen een zogeheten glijnadering maken. Die werkwijze produceert het minste geluid  Een van de belangrijkste voorwaarden voor het uitvoeren van deze glijnaderingen (de zogeheten Continuous Descent Approaches (CDA’s), is de stabiliteit en voorspelbaarheid van het luchtverkeer. Onnodig manoeuvreren van een vliegtuig wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Dat vermindert geluidsoverlast, brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

-de environmental simulator: een hulpmiddel waarmee aan burgers, overheden en industrie kan worden gepresenteerd waarom en op welke wijze er wordt gevlogen vanaf  Schiphol. De simulator zal tevens worden gebruikt als instrument om nieuwe, meer geluidsvriendelijke vliegroutes te testen en te ontwikkelen. Ook fungeert dit systeem als hulpmiddel om vliegprocedures en het effect van hinderbeperkende maatregelen (bijvoorbeeld glijvluchten) uit te leggen aan niet- deskundigen. Het gaat hier om een aantal uitgewerkte innovatieprogramma’s en concrete acties om CO2-efficiënter te vliegen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK