Kennis voor energie

Nieuws | de redactie
3 juli 2008 | Het kabinet komt met € 438 miljoen voor energieinnovatie, waarvan de helft in 'transitie' gestoken zal worden. De verwachting is dat zo 3 tot 4 miljard aan innovatie-investeringen worden gegenereerd. EnergieTransitie is een denktank uit wetenschap, bedrijfsleven en milieuorganisaties hiertoe. Doelstelling is bijvoorbeeld alle nieuwbouw vanaf 2020 klimaatneutraal te doen zijn en belemmeringen in de regelgeving rond koude- en warmte-opslag weg te nemen daarvoor.

Het gaat in de aandachtsgebieden op dit terrein om zeven zwaartepunten waar tenminste € 30 mln voor wordt ingezet:

– Groene Grondstoffen. De doelstellingen op dit terrein zijn onder meer 500 Megawatt extra vermogen door het gebruik van biomassa en 5,75 procent gebruik van biobrandstoffen in het wegtransport in 2010. In deze kabinetsperiode wordt onder meer onderzoek verricht op het terrein van algen.

– Nieuw Gas. De doelstelling is in 2020 tussen de 8 en de 12 procent van het aardgas te vervangen door groen gas. Hiertoe worden onder andere de regels voor gasnettoegang verder ontwikkeld.

– Duurzame Elektriciteitsvoorziening. Doelen zijn hierbij onder andere een sterke positie van Nederlandse zon-PV op de internationale markt en 6000 Megawatt wind op zee in 2020.

– Duurzame Mobiliteit. Doelstellingen zijn onder andere het vergroten van de energie-efficiency voor nieuwe personenauto’s van gemiddeld 1 op 18 in 2012 naar 1 op 30 in 2020. Bussen voor het openbaar vervoer moeten in 2020 minstens 20 procent energiezuiniger zijn. Er komt een landelijk net van aardgas/biogaspompen en pompen voor alternatieve biobrandstoffen en een smartgrid- elektriciteitsnet voor hybride en volledig elektrische auto’s. Ook wordt een programma Vrachtauto van de Toekomst opgezet, gericht op het demonstreren van zeer zuinige vrachtwagens.

– Ketenefficiency. Doelstellingen zijn een 50 procent efficiënter energiegebruik in de industrie in 2030 en een halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen in de chemische industrie. Dit gebeurt onder andere via meerjarenafspraken.

-Gebouwde Omgeving. Doelstelling is onder andere dat alle nieuwbouw vanaf 2020 klimaatneutraal moet zijn. Hiervoor worden bijvoorbeeld belemmeringen in de regelgeving rond koude- en warmte-opslag weggenomen. Ook zal de overheid co-ontwikkeling van integrale concepten door industrie en kennisinstituten stimuleren.

– Kas als energiebron. De glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2020 de CO2-emissies met minimaal 30 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. In nieuw te bouwen kassen wordt dan klimaatneutraal geteeld. De glastuinbouw zal leverancier zijn van warmte en elektriciteit.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK