Jong talent maakt groeiers

Nieuws | de redactie
21 september 2009 | Ondernemers van snelgroeiende bedrijven zijn vaak hoger opgeleid en jonger dan ondernemers die een ‘doorsnee’ bedrijf leiden. Dat is één van de conclusies van onderzoek naar ‘snelle groeiers’ door het Amsterdam Center for Entrepeneurship.

 

 

Snelgroeiende ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aanwerkgelegenheidsgroei, arbeidsproductiviteit, dynamiek, economischegroei en innovaties. Daarnaast zijn deze ‘snelle groeiers’ vaak eenrolmodel voor andere ondernemers. De maatschappelijke erkenning vandeze snelgroeiende ondernemers blijft volgens de onderzoekersechter stelselmatig achter.

Nederland scoort laag in vergelijking met andere landen als hetgaat om aantallen snelgroeiende bedrijven, ondernemers die willengroeien, stakeholders die willen groeien en gekwalificeerdewerknemers die in een ondernemend bedrijf willen werken. Aan dehand van de vraag waarom sommige bedrijven sneller groeien danandere brachten de onderzoekers een aantal instrumenten in kaartdie tot meer snelle groeiers in Nederland kunnen leiden.

Tijdens het FD Gezellen debat zullen de resultaten van hetdoor ACE en onderzoeksbureau EIM uitgevoerde onderzoek wordengepresenteerd. Daarnaast zal Jan Kees de Jager, staatssecretarisvan Financiën, zijn visie geven op snelle groeiers.

maandag 28 september, 15.30 tot 17.00 uur
Café-Restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 173,Amsterdam


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK