Kopenhagen benut VU-talent

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Een nieuw klimaatverdrag kan beter in termen van 'ontwikkel en implementeer' klimaatvriendelijke technologie worden afgesproken. Dat deed Kyoto namelijk niet, concludeert VU-promovenda Heleen de Coninck.

In het Kyoto Protocol werden afsprakengemaakt over het reduceren van uitstoot. Dit wordt opgevat als eeneconomische beperking door veel landen, waardoor ze zich niet aande afspraken houden.

Technologieovereenkomsten suggerereninnovatie, bijkomende economische voordelen en benadrukken dekansen van schone technologie in plaats van de kosten vanklimaatbeleid. Zichtbaarheid van deze voordelen zou een verdragacceptabeler kunnen maken voor landen met een achterban die zichzorgen maakt over werkgelegenheid en economische restricties.Duitsland is een voorbeeld van hoe het kan gaan: het land is eenbelangrijke exporteur van windenergietechnologie dankzijvooruitstrevend technologiebeleid.

De onderhandelaars van een nieuwklimaatverdrag, in wiens opdracht De Coninck delen van haaronderzoek uitvoerde, gebruiken haar conclusies al in deonderhandelingen voor de klimaattop in Kopenhagen aan het eind vandit jaar.

Over het onderwerp is 18 september hetsymposium Technology: the key to a Copenhagen agreement?Meer informatie vindt u op www.ecn.nl/en/ps/research-programme/ecn-ivm-symposium .


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK