Nano-prof bouwt met moleculen

Nieuws | de redactie
22 oktober 2009 | Net benoemd tot Twents hoogleraar Nano-Elektronica en meteen €1,75 mln van de EU voor moleculen als bouwstenen voor de nieuwe generatie chips. Wilfred van der Wiel kan aan de slag.

Miljoenste millimeters

Nu de afmetingen van de onderdelen op een chip al afmetingenkrijgen van enkele tientallen nanometers – een nanometer is eenmiljoenste millimeter, kunnen onderzoekers als hij steedsgeavanceerde mechanismen verzinnen n bouwen. Deze steeds kleinereafmetingen hebben in enkele decennia tijd een grote groei ingeheugencapaciteit, snelheid en een drastische verlaging van dekosten mogelijk gemaakt.

Maar technologisch is het wel steeds gecompliceerder geworden omnog kleinere afmetingen te realiseren. Kun je niet ‘van onderaf’ –bottom up – beginnen en met de kleinste bouwstenen uit denatuur grotere structuren bouwen, vraagt Van der Wiel zich af:moleculen als elektronische onderdelen, is dat een reële optie? Hijdenkt daarbij aan een hybride benadering waarbij ook de huidigegeavanceerde chiptechnologie wordt ingezet: een combinatie vanbottom up en top down.

Rangschikken van moleculen

Een belangrijke voorwaarde is het goed kunnen organiseren enrangschikken van de moleculen. De natuur kent daarvoorzelforganisatie of zelfassemblage, en hiervan wil Van der Wiel ookgebruikmaken. Hij denkt daarbij aan organische moleculen die eenbepaalde functie krijgen en die ook worden uitgerust met ‘takken’die stroom geleiden, om ze met elkaar of de buitenwereld te kunnenverbinden.

“Tot nu toe is bij alle pogingen om moleculaire elektronica terealiseren, de controle over het fabricageproces de moeilijkstestap”, legt de jonge hoogleraar uit. “Maar uiteindelijk hopen weelektronische schakelingen te maken waarvan je de eigenschappenkunt scherpstellen op het niveau van één enkel elektron of waarmeeje licht ‘on demand’ kunt maken: individuele fotonen opafroep.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK