Vooravond van Kopenhagen in Utrecht

Nieuws | de redactie
2 december 2009 | Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid ontwikkelt kennis voor duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Aan de vooravond van 'Kopenhagen' begint het zijn werk met het symposium Sustainability: prepare for impact. Met onder meer Dennis Meadows, schrijver van het Club van Rome-rapport, en Herman Wijffels.

Ter gelegenheid van de oprichting van het centrumvindt donderdag 3 december – aan de vooravond van deklimaattop in Kopenhagen – het symposium ‘Sustainability: preparefor impact’ plaats. Tijdens het symposium geven de volgendesprekers een lezing:

Dennis Meadows

Ruim 35 jaar na het rapport ‘De Grenzen aan de Groei’ vande Club van Rome bevinden we ons in een ecologische, economische eneen sociale crisis. In zijn lezing gaat Dennis Meadows, schrijvervan het legendarische rapport, in op de keuzes die gemaakt moetenworden om de impact op de kwaliteit van leven te minimaliseren.

Herman Wijffels

Welke kwaliteit van leven binnen de draagkracht van de’aarde’ is de komende vijftig jaar mogelijk? Deze vraag gaat HermanWijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Veranderingaan de Universiteit Utrecht, beantwoorden in zijn voordracht. Hoekan een dergelijke kwaliteit van leven als maatschappelijkedoelstelling maatgevend worden voor politiek en economie?

Johan Rockström

Johan Rockström, directeur van het Stockholm ResilienceCentre, presenteert in zijn lezing de nieuwste wetenschappelijkeinzichten over de bereikte grenzen van het biologische en fysiekesysteem ‘aarde’. Deze inzichten bevestigen de noodzaak om demenselijke belasting op de natuurlijke omgeving te beperken.Rockström sluit in zijn lezing aan bij de ideeën van de recenteNobelprijswinnares Elinor Ostrom, die pleit voor samenwerking bijgezamenlijk bezit, zoals bij het onderhoud van natuurlijkerijkdommen.

UCAD en zijn taak

Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD)bundelt en ontwikkelt kennis die kan bijdragen aan een duurzamemaatschappelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij aan de ene kant omhet ontwikkelen van technologie waarmee de milieudruk kan wordenverminderd, en aan de andere kant om de mogelijkheden om deinpasbaarheid binnen het fysieke (en sociale) systeem te vergroten.Het UCAD is een samenwerkingsverband tussen de UniversiteitUtrecht, TNO, KNMI, Deltares en KWR.

Het symposium ‘Sustainability: prepare for impact’ vindt plaatsop donderdag 3 december 2009, van 13.00 tot 17.00 uur, in Ottoneaan de Kromme Nieuwegracht 62 in Utrecht. Het volledige programmais te vinden op www.ucad.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK