Dijkgraaf naar VN

Nieuws | de redactie
10 maart 2010 | De fouten in het IPCC-klimaatrapport bezorgen de KNAW drukke tijden. Robbert Dijkgraaf werd ontboden naar New York, waar hij als co-voorzitter van de Interacademy Council nu deel uitmaakt van de VN-commissie die de totstandkoming van het omstreden rapport zal onderzoeken.

“De InterAcademy Council is klaar omdeze handschoen op te pakken,” zegt Dijkgraaf vanuitNew York. “Ons doel zal zijn nationale overheden tevoorzien van heldere informatie waarop zowel zijzelf als deinwoners van hun landen verstandige keuzen kunnen baseren.”

Terwijl de Academie-president in het VN-hoofdkwartier verblijft,heeft de KNAW in eigen land ook een opdracht te vervullen. Opverzoek van de VROM-minister heeft de Academie eenwetenschappelijke commissie ingericht die zal fungeren alsonafhankelijk toezichthouder op het onderzoek dat het Planbureauvoor de Leefomgeving (PBL) doet naar fouten in de IPCC-rapportage.Onlangs maakte het PBL bekend dat ze een meldpunt zijn gestart waar elke wetenschappergevonden fouten in het klimaatrapport kan aangeven.

De commissie van toezicht beoordeelt of het onderzoek van hetPlanbureau wordt gedaan zonder vooringenomenheid en volgens de inde wetenschap gebruikelijke procedures van kwaliteitsbewaking.Leden van de commissie zijn prof. dr. ir. Rudy Rabbinge,universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling en voedselzekerheidaan de WUR (voorzitter), prof. dr. Peter Nijkamp,universiteitshoogleraar aan de VU, prof. dr. ir. Johan Bouma,emeritus hoogleraar bodemkunde aan de WUR, en prof. dr. RonaldGriessen, hoogleraar experimentele vaste stoffysica aan de VU. Zijworden zo nodig bijgestaan door andere leden van de KNAW.

De commissie zal in maart een oordeel geven over de manier waarophet PBL het onderzoek wil uitvoeren, en in mei over het resultaatvan het onderzoek. De KNAW heeft een onafhankelijke rol en zal overhaar bevindingen direct aan de minister rapporteren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK