UvA-decaan naar Gezondheidsraad

Nieuws | de redactie
1 april 2010 | Louise Gunning, de bestuursvoorzitter van het AMC en decaan geneeskunde van de UvA, wordt de voorzitter van de Gezondsheidsraad.

Van Groningen tot Baltimore

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Klinkvan VWS mee ingestemd om mevrouw prof. dr.L.J. Gunning-Schepers voor te dragen voor benoeming totvoorzitter van de Gezondheidsraad. De benoeming geldt voor eenperiode van vier jaar en gaat in op 1 september 2010.

Zij studeerde aan de Universiteit van Groningen en aan de JohnHopkins School of Public Health in Baltimore. Zij promoveerde aande Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1991 werd zij hoogleraarSociale Geneeskunde bij het Academisch Medisch Centrum,Universiteit van Amsterdam.

Van 1995-1997 was zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor hetRegeringsbeleid. Sinds 1 januari 2001 is zij voorzitter van de raadvan bestuur van het Academisch Medisch Centrum en decaan van defaculteit der geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

PvdA’ers boven de JPB-norm

Zij treedt vanwege haar benoeming terug als lid van de Raad vanCommissarissen van DSM. In de top 200 van Nederlandsedecisionmakers van de Volkskrant stond ze vorig jaar op112.

Als voormalig lid van de commissie voor het verkiezingsprogrammavan de PvdA mengde zij zich recent in de discussie of leden vanhaar partij die meer verdienen dan de Balkenende-norm, wel benoemdmogen worden in publieke functies. Zij zei daarover -in hetlicht van haar eigen inkomen bij het AMC, dat er fors bovenzit- tegen de NRC onder meer: 

“Het is geen pré of contra bij deze functie dat ik ben lid van eenpolitieke partij. Er is brede ondersteuning vanuit de universitairemedische centra voor deze beloning. De politieke schermutselingenmoeten maar in de Tweede Kamer plaatsvinden. Ik benverantwoordelijk voor mijn functie als voorzitter van het AMC enprivé heb ik andere verantwoordelijkheden.

Maar bij partijpolitieke benoemingen geldt dat mensen ook eenpartijpolitieke verantwoordelijkheid hebben. Een erecode zou daarombetrekking moeten hebben op functies die door de partij wordenbenoemd. Een ziekenhuis bevindt zich niet in een politiekeomgeving.

De bestuurders van verzekeraars en de vrij gevestigde medischspecialisten worden ook betaald door VWS, maar zij staan niet op delijst van openbaar te maken inkomens. Het is een grijs gebied.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK