Excellent èn innovatief

Nieuws | de redactie
20 mei 2010 | Bij excellentie aan de universiteit denken sommigen al gauw aan professor Sickbock of afschrikwekkend moeilijke programma’s die gedoceerd worden door briljante, maar wereldvreemde onderzoekers. Sirius gaat nu masterprogramma’s aan de universiteit stimuleren die excellent zijn in hun innovatieve aanpak. Door wie wordt dat oordeel geveld?

De aanvragen worden beoordeeld door experts die hun sporen inhet hoger onderwijs hebben verdiend en toch volstrekt onafhankelijkzijn. Bij de recrutering van beoordelende experts is gelet op eengoed evenwicht tussen alfa (keizerdeskundige Olivier Hekster),gamma (Berenschot-bestuurskundige Theo Camps) en bèta (immunoloogTaede Sminia).

De omgeving van het academisch onderwijs kijkt daarbij kritischmee. Met oud-CHN-voorzitter Bert Vroon is het hbo scherpzinnigvertegenwoordigd. Chiel Renique, sinds decennia onderwijssecretarisbij VNO-NCW, kent als geen ander de gevoeligheden enverzuchtingen van het bedrijfsleven, terwijl Hannah Jongsma (ISO)het studentenperspectief inbrengt.

Specifiek voor de beoordeling van de aanvragen met betrekking totde experimenteerruimte voor selectie aan de poort encollegegeldverhoging zijn de volgende drie expertsbenoemd: Frank Wamelink (NVAO), Jules Warps (ResearchNed, voormaliglid van de Commissie Wijnen voor het Studeerbaarheidsfonds) en Mirjam Woutersen(Artesis Hogeschool Antwerpen).

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK