Shakespeare in Brussel

Nieuws | de redactie
6 mei 2010 | Jacques Delors pleit voor een Europese Energie Gemeenschap. “The EU must have the ability to pool its supply capacities and to engage in coordinated energy purchasing.” Dit pleidooi is geheel in lijn met zijn eerdere uitspraken in een interview met ScienceGuide: “We moeten zien te komen tot een samenhangend energiebeleid, L'union fait la force.”

Tijdens de presentatie van het rapport ‘Towards a European Energy Community: APolicy Proposal’ van zijn eigen denktank ‘Notre Europe’ ging deoud-commissievoorzitter in het Europees Parlement stevig te keertegen het beleid van de individuele lidstaten. Hij vergeleek deindividuele gedragingen van de EU-landen tegenover Rusland met devechtende families Montague en Capulet uit Shakespeare’s Romeo enJulia. “The European Union must present a single interface inrelations with its external partners, both producer and transitcountries. The EU must have the ability to pool its supplycapacities and to engage in coordinated energy purchasing,” aldusDelors.

In een recent interview met ScienceGuide pakte JacquesDelors op dit terrein al opmerkelijk stevig uit: “Neem nu energie.Je ziet dat ieder land op zich gesprekken wil voeren met Medvedeven met Poetin. Wat ontbreekt is een ‘energiegemeenschap’ in Europa.Je moet zien te komen tot een samenhangend beleid,want ‘nous sommes les démandeurs!‘ Tegelijkertijdzouden wij als Europa veel kunnen inbrengen in het wereldwijdeenergiebeleid vanwege de kennis die bij ons aanwezig is op hetgebied van CO2-reductie en opslag, klimaatvraagstukken enefficiënt  energieverbruik. Je staat veel sterker als je zomet Poetin praat. ‘L’union fait la force’.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK