Veerman the Movie

Nieuws | de redactie
21 mei 2010 | Verscheidenheid, profiel, excelleren durven, internationalisering. Alles waar de Commissie-Veerman van leek te dromen wordt zichtbaar in de film en de kern van het debat over het LearningLab van de UvA. Eerste dvd van deze filmdocu neemt Cees Veerman 26 mei zelf in ontvangst.

Woensdagavond 26 mei discussieert de oud-LNV-minister in’Pakhuis de Zwijger’ in Amsterdam met studenten en experts uit hetLearningLabover hoe zijn hun experiment ervaren en de eerste lessen daaruit.

Onder leiding van ScienceGuide-hoofdredacteur PG Kroegerzal het debat allereerst gaan over de ‘kenniswereld’ van 2030, waarde universiteit en hogeschool van vandaag haar studenten feitelijkvoor opleidt. Wat weten we daarvan, welk beeldhad bijvoorbeeld ook de Commissie-Veerman daar zelf van?

De filmdocumentaire over de belevenissen van deLearningLab-studenten geeft voor de discussie veel stof: wat’leren’ ze er eigenlijk? Wat is het leren in het HO van vandaagvoor die wereld van 2030? Wat is de reactie hierop van mensen alsrector Dymph van den Boom en Veerman zelf? Een boeiendereflectie op dit soort thema’s biedt nu al het vraaggesprek vanScienceGuide met bestuurskundige Roel in’t Veld over zijn nieuwste boek over’kennisdemocratie’ en de profilering van het HO in eenkennissamenleving.

Het Learning Lab wordt door het Instituut voor InterdisciplinaireStudies (IIS)aangeboden aan de honours studenten van VU en UvAen werd ontwikkeld door ‘River’ bij het IIS.

The Learning Lab:  Meet the pioneers, 26 mei,18:30 – 22:00

Wilt u meedenken? info@riverinstitute.eu, entree is €5,-

De mensen van het LearningLab presenteren hun bijeenkomst alsvolgt, hierin vindt u het volledige programma:

The driving force behind tomorrow are the students of today. Inan attempt to enable their capacity for initiative the Universityof Amsterdam in cooperation with the River Institute launched theLearning Lab to discover how best to create value for students andsociety through higher education. Education 3.0 means that studentsdesign much of their own development in this Lab, which resulted inan innovative learning landscape.

The course got a life of its own and on May 26th we close thefirst trajectory with a documentary and a co-creation event. Youare invited to see how this extraordinary experiment went and tomeet the pioneering students and current innovators of the totaleconomy. You will participate in the Lab by sharing your knowledgeto bring the student’s initiatives to a higher plane. Come help thenew shapers of society make a difference!

PROGRAM

DOCUMENTARY A film crew from Light stormproductions, and the students themselves have followed theadventures of the pioneering students. Their encounters, questions,and triumphs are an inspiration for everyone with a heart forlearning and life in general.

DISCUSSING THE LEARNING LAB The knowledgeeconomy requires creativity, self-knowledge, sense of initiative,and the capacity to connect. What do we want to give our students?How do we help them to give back? What are the fundamentalprinciples behind the Learning Lab that make it valuable? Twentystudents of the VU and UvA underwent the Learning Lab this year inprivate, and they will share their experiences for the firsttime.

MAKING A DIFFERENCE Students will launch threeof their initiatives at the event on which we will work together atthe event.

1. Stimulating the Hydrogen Economy – a taxi service on hydrogenfuel

2. GEEDS – a platform for deeds worth spreading

3. Q to the power N – a student run society to empower the N


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK