Financieel drama voor Brits onderwijs

Nieuws | de redactie
9 juli 2010 | Het Britse investeringsprogramma ‘Building schools for the future’ van 55 miljard wordt geschrapt. De regering-Cameron wil deze meerjarige uitgaven drastisch inperken, omdat de overheidsschulden deze onverantwoord maken. Minister Michael Gove ging in de Commons diep door het stof omdat zijn aanpak een gatenkaas bleek.

Labour-premier Gordon Brown presenteerde vorig jaar eenambitieus meerjarig bouwprogramma waarin alle scholen voor po envo, alsmede de colleges op mbo-niveau, de komende decennia volledigvernieuwd zouden worden wat betreft hun gebouwen en faciliteiten.Voor dit ‘Building schools for the future’ plan werd in demeerjarenramingen 55 miljard pond gereserveerd. Tevens werd deuitvoeringsorganisatie ‘Partnership for schools’ op poten gezetwaarin lokale, regionale en institutionele organisaties en belangeneen plaats kregen. Brown werd dan ook bekritiseerd dat ditmegalomaan leek en overmatig bureaucratisch.

Na de nederlaag van Brown bij de verkiezingen werd duidelijk datde conservatief-liberale coalitie van David Cameron drastisch zoumoeten ingrijpen in de zorgelijke overheidsfinanciën. Niet alleenging de BTW fors omhoog, maar ook Brown’s ‘flagship programme’ inhet onderwijs moet er aan geloven.  Het kabinet-Cameron blijktechter geen gelukkige hand te hebben bij de concretisering vanzulke ingrijpende maatregelen. De presentatie van de zwaarafgeslankte investeringsopzet werd een drama voor de nieuweminister Michael Gove.

Het onderwijsministerie bracht naar buiten dat er drie lijstenvan scholen waren gemaakt. Scholen waar de bouwprojecten al gaandewaren; scholen die geschrapt werden als investeringsobject; scholenwaarvan de noodzaak tot bouwinvestering voorlopig ‘under review’bleef. De schok was groot bij vele tientallen schoolbesturen,gemeenten en regio’s, vooral toen bleek dat de twee laatstelijstjes ‘riddled with error’ waren. Minister Gove poogt nu eencomplete opstand van de onderwijsbesturen en regionale machthebberste voorkomen. In het House of Commons ging hij diep door het stofen nam de volledige verantwoordelijkheid voor de blunders bij depresentatie persoonlijk op zich. Vraag voor het Britse onderwijs indit drama is dan ook inmiddels:  Is Michael Dove nu Hamlet ofLady Macbeth?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK