Acht miljoen voor toppromovendi

Nieuws | de redactie
10 augustus 2010 | Tien onderzoekscholen ontvangen ieder 800.000 euro voor talentvolle jonge onderzoekers. Met de NWO-subsidie kan elke school een excellent onderwijs- en onderzoeksprogramma opzetten voor vier talentvolle promovendi. Opvallend is dat net als in 2009 onderzoekscholen in Amsterdam buiten de prijzen vallen.

In het kader van het NWO GraduateProgramme konden lokale en landelijke onderzoeksscholen enGraduate Schools een subsidie aanvragen. In totaal hebben 29scholen een subsidie aangevraagd. Daarvan ontvangen nu tien scholeneen subsidie voor de aanstelling van vier promovendi.

Lijst van honoreringen

– Behavioural Science Graduate School, Radboud UniversiteitNijmegen

– C.T. de Wit Onderzoekschool for Production Ecology andResource Conservation, Wageningen UR

– Dutch Institute of Systems and Control, TU Delft

– Groningen Graduate School of Medical Sciences (GUIDE),Rijksuniversiteit Groningen

– Institute for Complex Molecular Systems, TUEindhoven

– Netherlands Institute for Health Sciences, ErasmusUniversiteit Rotterdam

– N.W. Posthumus Instituut, Universiteit Leiden

– Research School Subatomic Physics (OSAF), RadboudUniversiteit Nijmegen

– Tilburg Graduate Law School, Universiteit vanTilburg

– Utrecht Institute of Linguistics OTS (UIL-OTS),Universiteit Utrecht

Toekomst

Het Graduate Programme is ontwikkeld op verzoek van hetministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit is detweede subsidieronde. In totaal hebben nu negentien scholen eensubsidie ontvangen voor de aanstelling van circa 56 promovendi. Zijkunnen ieder voor vier jaar aan de slag. NWO evalueert nu hetprogramma samen met het ministerie OCW, KNAW en VSNU. Het doel isom vanaf 2011 een structureel Graduate Programme op te zetten meteen jaarlijks budget van circa 15 miljoen euro.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK