AIVD in gesprek met universiteiten

Nieuws | de redactie
18 augustus 2010 | Een open kenniseconomie heeft ook nadelen. Buitenlandse spionnen kunnen een schat aan informatie ophalen bij Nederlandse universiteiten. De AIVD heeft dit voorjaar de gevaren in kaart gebracht.De AIVD is momenteel bezig om de activiteiten van buitenlandseinlichtingendiensten op Nederlandse universiteiten terug tedringen. Naar schatting zijn er enkele tientallen buitenlandseinlichtingendiensten op Nederlandse universiteiten actief.

De spionnen krijgen vaak verbazend makkelijk toegang totinformatie, mede omdat veel medewerkers van universiteiten zichniet van de gevaren bewust zijn. Al in april pubiceerde ScienceGuide over de dreigingsanalyse van deAIVD en de observaties die daarin te lezen waren.

Spionage analyse

In antwoord op vragen van de PvdA-Kamerleden Jadnanansing enKuiken melden de ministers Hirsch Ballin en Rouvoet nu, dat de AIVDafgelopen maanden de gevaren in kaart heeft gebracht. “Er isin het kader van de ‘Kwetsbaarheidsanalyse Spionage’ met diverseuniversiteiten en andere instellingen in de kennis- eninnovatiesector gesproken.

De uitkomsten van deze gesprekken hebben een belangrijkebijdrage geleverd aan de duiding van kernbelangen en kwetsbaarhedenten aanzien van het in Nederland aanwezigetechnisch-wetenschappelijk potentieel. Daarnaast heeft de AIVDregelmatig contact met universiteiten in het kader vanincidentmeldingen en om het bewustzijn van spionagerisico’s teverhogen.”

‘Awareness’ verhogen

De uitkomst van dit AIVD-onderzoek kan gebruikt worden omuniversiteiten op risico’s te wijzen: Het rapport draagt bij aanhet “verhogen van de “awareness” van betrokkenen om de weerbaarheidtegen spionage te verhogen. In de reactie op de’Kwetsbaarheidsanalyse Spionage’, die momenteel wordt opgesteld,zal nader worden ingegaan op de beleidsopvolging van deaanbevelingen.”

Lees ook AlQaida blijft actief in het hoger onderwijs


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK