HO speelt in op krimp

Nieuws | de redactie
23 augustus 2010 | Het hoger onderwijs loopt nu al voorop bij het inspelen op de krimp van ons land en de impact daarvan op de kenniseconomie. Die leiden namelijk tot versnelde verstedelijking, concentratie van overblijvend talent en ‘kennisimmigratie’, aldus UvA-planoloog prof. Len de Klerk.

Na een onafgebroken groei van ruim anderhalve eeuw staatNederland aan de vooravond van een bijzondere verstedelijkingsfase:stagnatie en contractie. Deze is structureel van aard en wordtveroorzaakt door de stagnerende bevolkingsontwikkeling. In zijnafscheidscollege op 3 september kijkt Len de Klerk vooruit naar hetjaar 2050 en blikt hij terug op vier voorgaande fasen vanverstedelijking: de late Middeleeuwen, de Gouden Eeuw, deIndustriële Revolutie en de Verzorgingsstaatrevolutie1950-2000.

Voor 1950 is er steeds een grote samenhang tussenverstedelijking, economische groei, bevolkingsgroei en immigratie.Na 1950 is die samenhang verdampt, deels door hetverstedelijkingsbeleid van de rijksoverheid en deels doordat deverstedelijking een nieuwe, suburbane vorm heeft aangenomen.

Blijvende welvaartgroei is in de komende decennia van stagnatievan de bevolkingsgroei, vergrijzing en dan contractie van debevolking in West Europa, in den brede gediend met concentratie.Met name van wat er nog nodig is aan bedrijfsaccommodaties enwoningen binnen de bestaande stedelijke regio’s. Doorde dalende beroepsbevolking in deze komende decennia wordtwelvaartsgroei als motor van verstedelijking afhankelijker vanproductiviteitsgroei en een daarop gericht immigratiebeleid. Deuniversiteiten en internationale concerns lopen daarin voorop,betoogt De Klerk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK