Rechter vindt ontslag Ramadan terecht

Nieuws | de redactie
11 augustus 2010 | Het ontslag van Tariq Ramadam als hoogleraar aan de EUR was terecht, zo heeft de rechtbank van Rotterdam vandaag vastgesteld. Ramadan kwam in opspraak als hoogleraar na berichtgeving op ScienceGuide in augustus 2009.


De rechter billijkte het ontslag van de gasthoogleraar en adviseurin het licht van de maatschappelijke onrust die ontstond nadatScienceGuide een jaar geleden aan het lichthad gebracht bracht dat Ramadan werkzaam was voor Press TV, eendoor de Iraanse overheid betaalde zender die het repressieve regimelijkt te steunen. De rechter oordeelde bovendien dat Ramadan nietgoed op de onrust heeft gereageerd. Een gesprek met hetgemeentebestuur en de universiteit op korte termijn wees hij afvanwege vakantie, maar wel publiceerde hij een opinieartikel inNRC waarin hij betoogde dat de vragen over zijnwerkzaamheden over Press TV onterecht waren.

Struikelblokken

De islamitische filosoof Tariq Ramadan werd in 2008 door degemeente Rotterdam aangesteld om bruggen te bouwen tussen deverschillende bevolkingsgroepen in de stad. Deels verrichtte hijzijn werkzaamheden als bijzonder hoogleraar aan de ErasmusUniversiteit Rotterdam, deels als adviseur van de gemeenteRotterdam, waarbij hij vooral deelnam aan discussiebijeenkomsten ombevolkingsgroepen in de stad met elkaar in gesprek te brengen enzodoende de cohesie te bevorderen.

Het bevorderen van cohesie bleek minder makkelijk dan gedacht. Dathij niet in Nederland woonde en geen Nederlands sprak, was op zichal een struikelblok. Maar de kleurrijke wetenschapper enmediapersoonlijkheid bleek ook opvattingen te ventileren die in hetRotterdamse tot beroering leidden. Zo leidden zijn uitlatingen inmaart/april 2009 over vrouwen en homoseksualiteit tot een breuk inhet college van B&W in de stad, waarbij de VVD-wethoudersopstapten.

Geen schadevergoeding

Na zijn ontslag eiste Tariq Ramadan 75.000 euro schadevergoedingvan de gemeente Rotterdam, die ook zijn aanstelling aan de ErasmusUniversiteit betaalde. In het contract van Ramadan stond echter datdie tussentijds ontbonden zou mogen worden als daar ‘fundamentalconsiderations’ voor zouden zijn. En die zijn er, zo heeft derechter geoordeeld.

De Erasmus universiteit heeft het vonnis ‘voor kennisgeving’aangenomen, aldus een woordvoerder van de Rotterdamse instellingtegen Em.online.Ramadan heeft ook nog een rechtszaak tegen de universiteit lopen,maar wanneer deze voorkomt is niet bekend. In januari vertelde eenErasmus-woordvoerder over de aard van deze aanklacht:'[Deze] draait er om dat Ramadans reputatie door onrechtmatighandelen van de Erasmus Universiteit zou zijn beschadigden draait tevens om een bedrag aan gederfde inkomsten.’

Het vonnis van de rechter leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK