Bij vage klachten snel ingrijpen

Nieuws | de redactie
27 september 2010 | Van de werknemers die langdurig verzuimen, is 15% gemiddeld 78 dagen langer van het werk door onverklaarde lichamelijke klachten. Deze vorm wordt niet goed herkend, constateert UMCG-onderzoeker en bedrijfsarts Rob Hoedeman in zijn proefschrift. Om dit verzuim tegen te gaan moet de baas niet te veel pamperen, maar ook vooral niet direct zwaaien met doktersbezoek.

Het verzuim van werknemers begint met erkende lichamelijke ofpsychische klachten, maar 15% van de zieken die langer dan 3 wekenverzuimen, krijgen ‘vage’ bijkomende klachten als moeheid,borstklachten en duizeligheid de overhand. Vaak gaat het hierbijniet om één klacht, maar om meerdere samenhangende symptomen.Dergelijke klachten komen bovenop de eigenlijke ziekte, maarblijken vaak de hoofdoorzaak dat de verzuimduur met een derdeverlengd wordt.

Kern van het probleem uit het oog verloren

Uit het onderzoek van Hoedeman blijkt dat thuisblijvers te veelfocussen op hun klachten en beperkingen, waardoor ze niet meerbezig zijn met beter worden en terugkeren naar het werk. Bovendienlopen verzuimende werknemers met ernstige onbegrepen lichamelijkeklachten 3 tot 6 keer meer kans op depressies of angststoornissen.Zo komen zij in een vicieuze cirkel die uiteindelijk zelfs kanleiden tot arbeidsongeschiktheid.

“Natuurlijk hebben de extra klachten oorzaken, maar werkgeversweten regelmatig niet welke dat zijn en ze onderschatten deconsequenties op het verzuim van de bijkomende klachten. Als die dehoofdrol krijgen, is de thuisblijver (en zijn werkgever) verder vanhuis. Ze zijn alleen nog bezig met de onverklaarde aandoeningen, inplaats van de terugkeer naar het werk aan te pakken.”

Baas moet instinct vertrouwen

Volgens Hoedeman zijn vage klachten bij werknemers wel teherkennen. De werkgever kan in het alledaagse functioneren van dewerknemer alert zijn op regelmatige klachten die niet zijn toe teschrijven aan traceerbare lichamelijke redenen. Hoedeman: “Hetklinkt onorthodox, maar werkgevers moeten hun instinct vertrouwen.Als Piet met rugklachten thuiszit, niet meer zo goed op debouwplaats mee kan komen en het thuis ook even wat minder loopt,moet je als werkgever eigenlijk snel ingrijpen om te voorkomen datniet-traceerbare klachten de overhand krijgen. Goede kennis van jepersoneel is het devies.”

Na drie weken is de werknemer vaak al in een zodanigeneerwaartse spiraal geraakt dat hij hier moeilijk uitkomt. De enigeoplossing is om sneller in te grijpen dan de gebruikelijke 4-6weken. Pamperen is daarbij funest. “De baas wil vaak begripvol zijnen gaat mee in de klachten. ‘Goh wat vervelend allemaal; ziek maarlekker even uit!’ Ze tonen begrip voor de klachten, maar dat is deverkeerde benadering.

Het is beter om begrip te tonen voor de beleving van deklachten, en de werkzaamheden daarop aan te passen. Het omgekeerdewerkt ook averechts: aandringen op een diagnose, nader medischonderzoek of een verwijzing versterkt bij deze werknemers hunongerustheid en klachten. Help de werknemer in te zien van waar deproblemen vandaan komen. Als er angst is voor een aandoening ofangst voor belasten, is het goed hem in contact met de bedrijfsartste brengen om een behandel- en terugkeerplan te maken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK