Kwaliteit en relevantie

Nieuws | de redactie
23 november 2010 | Op verzoek van de 3TU adviseert de KNAW over de beoordeling van de kwaliteit van ontwerpende en construerende disciplines. De Akademie pleit voor differentiatie in verschillende vakgebieden en aandacht voor de maatschappelijke relevantie van die kwaliteit.

Het rapport Kwaliteitsbeoordeling in de ontwerpende enconstruerende disciplines schetst een systeem met tweebeoordelingscriteria: wetenschappelijke kwaliteit enmaatschappelijke relevantie. De discipline-afhankelijke invullingzit in de indicatoren die gebruikt worden om te bepalen hoe goedeen onderzoeksvoorstel, persoon of onderzoeksgroep aan deze tweecriteria voldoet.

Het advies geeft een overzicht van de voor de ontwerpende enconstruerende disciplines relevante indicatoren – die vindt u hier.Vervolgens moeten de wetenschappers zelf, in samenspraak metuniversitaire bestuurders, voor de verschillendebeoordelingssituaties uit die indicatoren een keuze en eenonderlinge weging maken.

De KNAW hoopt dat de technische universiteiten en STW snel gebruikzullen maken van deze flexibele beoordelingswijze, die recht doetaan de diversiteit van de wetenschappen.

Aanleiding voor het advies zijn de problemen waarmee ontwerpende enconstruerende wetenschappers te maken hebben bij visitaties,benoemingen en onderzoeksaanvragen. De indicatoren die daarbij voorde beoordeling van de kwaliteit van hun werk gebruikt worden zijnontleend aan de meer fundamentele wetenschappen: publicaties inISI-tijdschriften met een hoge impactfactor, citatiescores, Hirschindex, et cetera. De producten van de ontwerpende en construerendewetenschappen zijn echter niet alleen peer reviewedtijdschriftartikelen, maar ook conference proceedings, ontwerpen,en constructies.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK