Motor van 1 molecuul

Nieuws | de redactie
23 november 2010 | Onderzoekers van de TU Delft en FOM werken aan de kleinste elektromotor ooit. Hij bestaat uit slechts één molecuul en wordt niet aangedreven door licht of warmte, maar door een elektrisch veld.

Doordat het veld het lokaal aangebracht kan worden, is deaandrijving van een enkel molecuul mogelijk. De snelheid van demotor kan nauwkeurig gecontroleerd worden door de frequentie vanhet veld aan te passen. In principe zouden snelheden tot in hetGHz-regime mogelijk moeten zijn. De bevindingen zijn vandaaggepubliceerd in ACS Nano.

De motor bestaat uit een molecuul dat boven een gate-elektrodegeplaatst wordt en wordt ingeklemd tussen twee goud-elektroden (ziefiguur). Het centrale gedeelte van het molecuul, de rotor, heefteen dipoolmoment. Door een wisselspanning op de gate te zetten kande rotor in beweging worden gebracht.

Een van de grote uitdagingen van moleculaire motoren is de detectievan de rotatie, vooral als het gaat om een enkel molecuul. Devoorgestelde motor maakt gebruik van de gevoeligheid van deweerstand voor de rotorpositie. In rust is de weerstand laag;wanneer de rotor draait ten opzichte van de rest van het molecuulneemt de weerstand sterk toe. Hierdoor is het mogelijk de bewegingvan de motor real-time te meten.

Vooralsnog bestaat de motor alleen op papier, alhoewel bepaaldeaspecten van het ontwerp al experimenteel zijn aangetoond.Berekeningen laten zien dat de voorgestelde motor aan te drijven ente meten moet zijn met bestaande meetopstellingen.

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de realisatie van het ontwerp.Toepassingen zijn voorlopig nog ver weg, maar er valt te denken aanpompachtige transportmechanismen zoals die ook bestaan in membranenin levende cellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK