Bonussysteem moet anders

Nieuws | de redactie
1 april 2011 | De Nederlandse bonuscultuur in het bedrijfsleven werkt averechts, betoogt UvT-hoogleraar Eddy Cardinaels vandaag in zijn inaugurele rede. Controlesystemen en financiële prikkels onderdrukken juist het moreel besef tot sociaal handelen bij managers. Controllers in de organisatie moeten de huidige manier van belonen daarom heroverwegen.

Handelen mensen altijd in hun eigen belang? Uit onderzoek blijktdat individuen ook sociaal handelen en het belang van anderenmeenemen in hun beslissingen. Controllers die allerlei bonus- encontrolesystemen in het leven roepen om te zorgen dat managers nietaan zelfverrijking gaan doen, zijn daarom volgens de Tilburgsehoogleraar Management Account niet op de goede weg.

De bonus- en controlesystemen geven een negatief beeld af van demanager en gaan er bij voorbaat van uit dat deze niet in het belangvan het bedrijf handelt. Onderzoek toont aan dat controlesystemenen financiële prikkels het moreel besef tot sociaal handelen bijmanagers juist kunnen onderdrukken. Door het wegvallen van zulkbesef, zetten ze managers eerder aan tot manipulatief gedrag datnet nog binnen de regels valt, stelt Cardinaels

De controller is volgens Eddy Cardinaels de aangewezen persoonom de zo bekritiseerde bonuscultuur te doorbreken. Door in tespelen op sociale motieven, zou hij manipulatief gedrag kunneninperken. Bovendien kan door de manier van informatievoorzieningvan de controller te herzien ook de besluitvorming bij bedrijvenworden verbeterd.

In plaats van de huidige bonuscultuur kan het focussen opgroepsdynamiek (dan wel op individuele beloningen) en de cultuurvan de organisatie, de oplossing zijn. De controller vormt in ditproces een belangrijke pion, omdat deze de informatie aanlevert bijde beslissingsnemers. Heroverweging van de manier van informatieaanleveren kan tot een sterke verbetering in de besluitvormingleiden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK