Maagdenhuis, eeuwenoude traditie?

Nieuws | de redactie
21 april 2011 | Het oude gebouw staat voor de rebelse, stadse universiteit. Voor hoe al in de Gouden Eeuw de hoofdstad centrum van onderzoek, kritisch denken en bestuurlijk gedoe was. En het Maagdenhuis staat voor de traditie en nostalgie van mei '68, toen Cohn Bendit een icoon was en Parijs de droom. Toch?Nou nee. Het is vooral weer veel ‘beeldvorming’, ‘framing’ eninvented tradition. Op 28 april a.s. is het pas 50 jaargeleden dat het Maagdenhuis überhaupt onderdeel werd van deAmsterdamse universiteit. De roemruchte bezetting in 1969 -net weereen jaar te laat dus- was dan ook van een gebouw dat pas kortverboden was aan ‘de GU’.

Burgemeester Van Hall tekende in 1961 voor zijnGemeenteuniversiteit de koopovereenkomst van het Maagdenhuis aanhet Spui. Voor hoeveel blijkt ook voor Folia lastig teachterhalen, maar een bedrag van ‘tussen de vijf en zevenmiljoen gulden’ wordt in eerdere stukken genoemd.

“Het pand werd gekocht van de Nationale Handelsbank, die eenjaar eerder was overgenomen door de Rotterdamsche Bank, eenvoorloper van ABN Amro. De Nationale Handelsbank had hetMaagdenhuis in 1953 zelf gekocht voor tweeënhalf miljoen gulden.Het Maagdenhuis was bedoeld om er ‘gedurende tien tot vijftienjaar’ seminaria, instituten en administratieve afdelingen van deuniversiteit in onder te brengen.”

Daarna zou het gebouw een andere bestemming krijgen enzouden de alfafaculteiten verhuizen naar de Oude ManhuisPoort. Net als bij het rijksmuseum, de Noord-Zuid lijn, hetStedelijk en andere grote projecten is dat een wat vertraagde droomgebleken tot op heden. “Geregeld overweegt de UvA het pand teverkopen,” meldt Folia droogjes.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK