Musisch-medisch talent bekroond

Nieuws | de redactie
8 april 2011 | De Leidse student Jamie Chua is 19 en al derde jaars in de geneeskunde. Inmiddels won hij de prestigieuze ‘Liliane Striker Young Investigator Award 2011’. Chua is ook nog tweedejaars student Jazz Piano aan het Koninklijk Conservatorium, alsof dat al niet genoeg was.Hij kreeg de prijs voor het abstract van het onderzoek dat hij innovember 2010 presenteerde op het congres van de American Societyof Nephrology in Denver, Colorado. Het onderzoek van Chua laat ziendat er in nieren van patiënten met een thrombotischemicroangiopathie na stamcel transplantatie een overmaat aancomplement (C4d) aanwezig is. Dit zou een teken kunnen zijn van eenantilichaam gemedieerde vorm van Graft versus Host Disease.

Thrombotische microangiopathie is een ernstige en vaak dodelijkecomplicatie van stamcel transplantatie, en deze data leveren eennieuw inzicht op in dit tot nu toe onbegrepen ziekteproces. Chuadoet zijn onderzoek aan de afdeling pathologie van het LUMC, insamenwerking met drs. D. Cohen. Dat werk wordt daar geleid door dr.I. Bajema en prof. dr. J.A. Bruijn. In de jazz zouden ze zeggen:’He’s a One Man Band’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK