Nieuwe opleiding zeer ‘MVO 2.0’

Nieuws | de redactie
24 mei 2011 | Donderdag 27 mei geeft Wayne Visser (Cambridge), een internationaal expert in maatschappelijk verantwoord ondernemen, een gastlezing op Hogeschool Leiden. Dit college is tevens de kick-off van de nieuwe post-hbo-opleiding ‘International Sustainable Development’ die in september 2011 van start gaat aan Hogeschool Leiden.

Wayne Visser is oprichter en directeur van de denktank CSRInternational en Senior Associate bij het University ofCambridge Programme for Sustainability Leadership. Afgelopenfebruari 2011 verscheen zijn nieuwste boek over maatschappelijkverantwoord ondernemen (MVO) 2.0: ‘The Age of Responsibility’.Daarin betoogt hij dat organisaties weliswaar stappen hebben gezetom MVO te integreren in hun bedrijfsvoering, maar dat een échtduurzame economie en samenleving nog ver weg zijn. Om dit tebereiken beschrijft hij een interactief model met een centrale plekvoor stakeholders. Op 27 mei laat hij op Hogeschool Leiden Leidenzien hoe dit nieuwe model gebruikt kan worden in een internationaleomgeving. Het college is bedoeld voor iedereen die in zijn werkactief bezig is met MVO en meer wil weten over de toekomst vanMVO.

Nieuwe opleiding

Het college is tevens de kick-off van de nieuwepost-hbo-opleiding International Sustainable Development (ISD).Deze unieke opleiding gaat in september 2011 van start, en isbedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met MVO enlanden in ontwikkeling of opkomende markten. De opleiding biedtdeelnemers inzicht in internationale ontwikkelingen op het gebiedvan duurzaamheid en handvatten om dit te vertalen naar de eigenwerkomgeving. Naast theorie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aanpraktijksituaties, waarbij deelnemers hun eigen casussen kunneninbrengen. Delen van de opleiding zijn ook apart te volgen.

Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden voor dit collegevia www.hsleiden.nl/isd/news. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar, de voertaal isEngels.

Programma:

13.00-13.30: Inloop met koffie en thee

13.30-14.00: Trends & dilemmas in international sustainabledevelopment

14.00-14.20: Traditional responses: CSR 1.0 in the Ages ofGreed, Philanthropy, Marketing & Management

14.20-14.45: The business case & the failures of CSR 1.0

14.45-15.00: Pauze

15.00-15.30: CSR 2.0 in the Age of Responsibility

15.30-16.15: The 5 principles of CSR 2.0

16.15-16.30: Discussie en vragen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK