Redt Abraham Kuyper Johan Cruyff?

Nieuws | de redactie
1 juni 2011 | "Waar begint hij aan?" Die verzuchting slaakt een topbestuurder uit het onderwijs die hoort dat collega professor Steven ten Have (VU) de nieuwe Ajax-baas wordt. Het lek van dat nieuws zorgde in zijn onderwijsomgeving in elk geval voor rumoer.Collegabestuurders en -academici wisten nog van niks toen naarbuiten kwam dat prof. Ten Have de nieuwe voorzitter van de Raad vanCommissarissen wordt van de Amsterdamse voetbalclub. Er moestbijvoorbeeld een vergadering worden ingelast bij eenkoepelorganisatie waar hij actief is en waar het bestuur nog nietingelicht was over de opmerkelijke carrièrestap van deVU-hoogleraar.

De verbazing werd al snel gemengd met enig gegrinnik. Want jezal als hoogleraar Strategie en Verandering aan de gereformeerdeuniversiteit en publicist over het innovatiebeleid bij bedrijvenals Nokia je krachten toch maar willen wijden aan het pluimstrijkenvan de nukken van het orakel van Betondorp! Wel werd tegenScienceGuide benadrukt, dat Ten Have een zeer goedebestuurder is die altijd erg rustig blijft en zich allerminst laatwegzetten. Gelet op de berichten over de gang van zaken en de graadvan beschaving gedurende het recente bestuursconflict bij Ajax zalde VU-prof dat talent zeker kunnen benutten.

In zijn publicaties heeft Ten Have al dingen geanalyseerd die inzijn nieuwe werk direct toepasbaar en waardevol lijken te zijn.”Als er sprake is van zeer extreme omgevingsveranderingen moet deorganisatie om te kunnen overleven radicaal veranderen. In zo’ngeval raken de bestaande routines en systemen in een klapachterhaald. Stap-voor-stap veranderen biedt dan geen soelaas,”schrijft hij in een recente beschouwing over ‘verantwoord besturen vanorganisaties’. Nummer 14 zou dan zeggen; “Je moet schieten anderskun je niet scoren.”

Abraham Kuyper

Dat Ajax -een Grieks-heidense naam van een suicidale moordenaar-een VU-professor binnenhaalt heeft veel vermakelijks. Immers, in deKuyperiaanse wereld waar deze universiteit uit stamt, was debeoefening van sport, de oprukkende sportverdwazing en -verafgodingen de gedachte van sport als commercie volstrekt uit den boze. Menwas in die kringen ook faliekant tegen de Olympische Spelen in onsland in 1928. Zoiets hedonistisch en populistisch had niet voorniets zijn wortels in het heidense Griekenland!

Maar er is tussen Abraham Kuyper en Johan Cruyff toch eenbijzondere overeenkomst. Beide hebben als echte selfmademen hun finest hour beleefd in het eigenhandigoprichten van een universiteit in Amsterdam. Misschien moeten deCvB’s van de VU en de UvA bij hun voorgenomen fusie overwegen om een nieuwe,gezamenlijke instelling te vernoemen naar de beroemdsteAmsterdammer aller tijden, die toch maar de oprichter werd vaneen universiteit. De Johan Cruyff Universiteit Amsterdam zou tochniet gek staan tegenover de Erasmus Universiteit Rotterdam of deRietveld Academie?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK