Innoveren moet je leren

Nieuws | de redactie
6 juli 2011 | Open innovatie van verschillende partners bij product- of dienstontwikkeling vergt andere competenties, attitudes en persoonskenmerken dan traditionele innovatie. Niet langer is wat je weet doorslaggevend voor succes, maar wie je kent. Dat blijkt uit de analyse van 137 open innovatie-projecten waarop Frans Stel in Tilburg promoveert.

Samenwerken om te innoveren vergroot het rendement vanproductontwikkeling, versnelt de introductie op de markt enverlaagt de ontwikkelingskosten. Open innovatie heeft ook nadelenen valkuilen: het gaat niet vanzelf. De bedrijfskundige Frans Stelonderzocht zowel organisatorische en relationele factoren die openinnovatie faciliteren, als factoren die dat blokkeren.

Vertrouwen en betrokkenheid

De betrokkenheid van het management en vertrouwen in elkaar zijnnoodzakelijke voorwaarden voor open innovatie, blijkt uit hetonderzoek van Stel. Welke factoren daarnaast faciliteren ofblokkeren hangt sterk af van het type prestatie (commercieel,technologisch of financieel), van de industrietak en van moment inhet proces.

Een goede overdracht van technologie heeft bijvoorbeeld eenpositief effect op de technologische prestatie, maar een negatiefeffect op de commerciële prestatie. Informaliteit ten aanzien vantechnische aspecten werkt goed in de maakindustrie, maar juist nietin de voedingsindustrie.

Denkmodel

Om managers handvatten te bieden in de wirwar vanprestatie-indicatoren, ontwikkelde Stel een diagnose- en managementinstrument voor open innovatie. In dit zogenaamde COINN denkmodelworden de typen prestaties (commercieel, technologisch offinancieel) uitgewerkt voor het niveau van de organisatie, het teamen het individu. Door de prestatie-indicatoren op elkaar af testemmen kan een hoger rendement bereikt worden.

Belangrijke aanpassingen van het businessmodel voor openinnovatie zijn volgens Stel een open mentaliteit, in zee durvengaan met mensen van buiten en meer aandacht voor socialecompetenties in plaats van analytische.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK