Alliantie RUG en Rusland

Nieuws | de redactie
28 oktober 2011 | Groningen loopt voorop in het aanhaken bij het Silicon Valley van Poetin. RUG-voorzitter Poppema tekende in Rusland een samenwerkingsovereenkomst met de Skolkovo Foundation. Is Rusland voor ons land een zinnige kennispartner?

Nu nog president Dmitry Medvedev wil van deze voorstad vanMoskou een variant van Sillicon Valley maken. Het centrum werktreeds samen met MIT. Als eerste Nederlandse universiteit zette deRUG een handtekening onder een vergelijkbare overeenkomst en gaatonderzoeksvoorstellen doen voor nieuwe initiatieven op Skolovo. “Erwordt voor miljarden aan gebouwen en apparatuur gekocht. We doenhet niet zomaar, het moet wel iets opleveren”, zegt Poppema tegenzijn universiteitskrant.

Instorting universitair bestel dreigt

De situatie van de Russische ‘kenniseconomie’ is dramatisch. Demeest recente analyse laat onder meer zien: ‘Russianuniversities face troubles filling their classrooms with students.Around 8500 out of 484.000 state-funded study places will remainvacant this year. Estimates say that this trend will worsen furtherin the nearer future.

As a consequence, economists expect that 100.000 universityteachers will lose their jobs until 2020. Researchers from theRussian Higher School of Economics (RHSE) say that over half ofprivate universities and local branches of state universities willshut down.

“More than 100 universities are faced with a shortage ofstudents this year. The problem does not lie with low scores earnedby applicants […], but a shortage of applications due todemographic problems,” aldus Sergei Fursenko, de minister vanOnderwijs.

Wetenschapper bij moeder in huis

De Russen willen in hun nieuwe kenniscentrum gezamenlijkonderzoek doen op het gebied van energie, health, computersciencesen nucleaire technologie. Promovendi gaan onder begeleiding deelsin Rusland en Nederland werken. Dat daar wel het een en ander tedoen is aan opwaardering van het hoger onderwijs, bleek al uit hetverhaal van de Nijmeegse fysicus Jonas Sweepover zijn belevenissen in Moskou.

“De bezoldiging van de Russische wetenschapper is abominabellaag: een universitair docent kan niet rondkomen zonder een tweedebaan of een partner die meer verdient. Mijn eigen wetenschappelijkbegeleider woont om deze reden nog bij zijn moeder, samen met zijnvrouw en tweejarige zoontje. Tevens komt onderzoeksgeld vaker nietdan wel op de juiste plek terecht vanwege zichzelf verrijkendebestuurders. Ten slotte is, conform het cliché, de bureaucratischerompslomp in Rusland een veelvoud van die in Nederland.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK