Kamer wil doordenking affaire-Stapel

Nieuws | de redactie
2 november 2011 | De omgang met de gedragscodes voor de wetenschap en de openheid van de uinversitaire cultuur zijn thema's waar ook de Tweede Kamer nadere doordenking over wil. Vragen aan de regering zijn gesteld om dit na de affaire-Stapel te bevorderen.

Schriftelijke vragen van de leden Van Dijk (SP) enJadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris van OCW over dewetenschappelijke fraude van de heer Stapel

1

Hoe oordeelt u over de aanbevelingen van de Commissie Levelt inzakede fraude van de gewezen hoogleraar psychologie, de heer Stapel?(1)

2

Wat vindt u van de aanbeveling om een laagdrempeligevertrouwenspersoon voor fraude aan te stellen en wat vindt u van deaanbeveling om ervoor te zorgen dat onderzoeksgegevens voor tenminste vijf jaar zijn te raadplegen? Vindt u het juist dat dezeaanbevelingen op alle universiteiten worden toegepast?

3

In hoeverre heeft de huidige gedragscode van universiteitengefaald, aangezien daarin staat dat (ruwe) onderzoeksgegevensvernietigd moeten worden?

4

Wat vindt u ervan dat sommige onderzoekers in alle beslotenheidte werk kunnen gaan? Bent u het eens met de voorzitter van de KNAWdat de cultuur binnen universiteiten opener moet worden?

5

Wat vindt u van het argument dat onderzoekers onder druk staanom te scoren en dat onderzoeksmiddelen schaars zijn? Deelt u demening dat dit nooit een excuses kan zijn voor fraude, maar dat ditwel een punt van zorg kan zijn?

6

Wat kunt u doen om vergelijkbare gevallen als de heer Stapel tevoorkomen? Bent u bereid om met universiteiten in gesprek te gaanover het hanteren van de Verklaring van Onafhankelijke Wetenschapvan de KNAW? Zo nee, waarom niet? (2)

7

Kunt u een rol spelen in de ‘bescherming’ van onderzoekers diegelieerd zijn aan de heer Stapel? Deelt u de mening dat zoveelmogelijk voorkomen moet worden dat zij onterecht beschadigdraken?

(1) Volkskrant, 1 nov 2011

(2) Wetenschap op Bestelling, KNAW, 2005 (p7)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK