Docent kan promoveren

Nieuws | de redactie
21 december 2011 | 36 leraren kunnen de komende vier jaar promoveren met behoud van salaris. Staatssecretaris Zijlstra reikte hen vandaag de eerste promotiebeurzen uit. “Als docent kun je in feite nooit overgekwalificeerd zijn, daarom ondersteunen we leraren die zichzelf willen blijven ontwikkelen.”

De meeste leraren die gaan promoveren komen uit het hoger en hetvoortgezet onderwijs en enkele uit het primair en middelbaarberoepsonderwijs. Zij promoveren bijvoorbeeld op etnischediversiteit op school, het begrijpen van diagrammen, kosmischedeeltjes en het behandelen van bipolaire patiënten. In Amsterdamzijn de meeste promovendi gehonoreerd met een beurs. De UvA en deVU mogen samen elf promotiebeurzen verdelen.

De leraren hebben zes jaar de tijd om het promotieonderzoek afte ronden. OCW subsidieert de eerste vier jaar door de werkgeversde mogelijkheid te geven hun leraren gedurende die jaren voor 0,4fte vrij te stellen om aan hun promotieonderzoek te werken. DeNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)selecteerde uit het grote aantal inzendingen de bestekandidaten.

De komende vier jaar kunnen ieder jaar zo’n 11 leraren startenmet een promotietraject. Omdat het aantal aanmeldingen dit jaarzeer hoog was, heeft staatssecretaris Zijlstra het budget van 6miljoen euro verhoogd met 3 miljoen euro, zodat dit jaar 36 lerarenkunnen beginnen. Het totale budget is hiermee 9 miljoen euro. Staatssecretaris Zijlstra: “Onze leerlingen verdienentopleraren, dus ook leraren met een doctors-titel.”

U vindt de lijst met promovendi hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK